Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 08.01.2021
Dátum ZZ: 10.04.2021
Čiastka ZZ: 374
Číslo ZZ: 130/2021

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Na základe nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z. (ďalej len „nález ústavného súdu“) vláda Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) v náleze konštatuje, že § 82b ods. 2 zákona o sociálnom poistení nie je v súlade s požiadavkou rovnosti (čl. 12 ods. 1, 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky) pri zabezpečovaní primeraného hmotného zabezpečenia v starobe podľa čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Podľa § 82b ods. 2 zákona o sociálnom poistení sa suma minimálneho dôchodku poberateľa starobného dôchodku, ktorý je sporiteľ alebo bol sporiteľ podľa osobitného predpisu znižuje za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení rovnako ako sa znižuje suma starobného dôchodku podľa § 66 ods. 6 zákona o sociálnom poistení. D...
...
MENU
Hore