Vládny návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 28.05.2015
Dátum ZZ: 23.10.2015
Čiastka ZZ: 77
Číslo ZZ: 272/2015

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

D Ô VO DO VÁ S P RÁ V A

A. Všeobecná časť

Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť legislatívne prostredie pre zriadenie registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ako jedného zo základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

Identifikácia právneho subjektu je predpoklad pre zavádzanie proaktívnych elektronických služieb. Zabezpečovanie výkonu verejnej správy a efektívnosť verejných výdavkov úzko súvisí s evidenciou právnických osôb a podnikateľov. Možnosť okamžitej a spoľahlivej identifikácie „zákazníkov a dodávateľov“ má pre fungovanie každej organizácie kľúčový význam a je pre merateľnosť jej výkonnosti a efektívnosti najdôležitejším predpokladom. Z tohto dôvodu má projekt Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov (ďalej len "register právnických osôb") rozhodujúci vplyv na plnenie globálneho cieľa Operačného programu informatizácie spoločnosti, ktorým je efektívna verejná správa. Regis...
...
MENU
Hore