Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU, Petra ŠUCU a Milana PANÁČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 24.04.2013
Dátum ZZ: 23.07.2013
Čiastka ZZ: 50
Číslo ZZ: 213/2013


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

3Dôvodová správaVšeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, reaguje na súčasn
ú situáciu v oblasti prevádzky vozidiel, ktoré nie sú oficiálne schválené.Obyvatelia Slovenskej republiky potrebujú niekedy použiť na drobné poľnohospodárske a lesné práce vozidlá, ktoré nie sú oficiálne schválené na prevádzku v cestnej premávke a z rôznych dôvodov ani byť schválené nemôžu. Navrhuje sa preto umožniť im ich legálne použí
vanie aj na cestách za podmienky, že budú mať vydané zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C. Zvláštne evidenčné číslo na tento ú
čel však umožní používanie vozidiel iba na cestách III. triedy, miestnych a účelových komunikáciách, a to za nezníženej viditeľnosti. Na ostatných cestách alebo za zníženej viditeľnosti bud...
...
MENU
Hore