Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eriky JURINOVEJ, Evy HORVÁTHOVEJ, Jána PODMANICKÉHO a Viery ŠEDIVCOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 14.02.2013
Dátum ZZ: 06.06.2013
Čiastka ZZ: 33
Číslo ZZ: 136/2013


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

2Dôvodová správa A. Všeobecná časť Návrh zákona, ktorým sa men
í zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných prí
spevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 'návrh zákona') predkladajú poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Erika Jurinová, Eva Horváthová, Ján Podmanický a Viera Šedivcová.Cieľom návrhu zákona je odstrániť vekovú hranicu, ktoré zakotvuje terajšie znenie § 14 ods. 10 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných prí
spevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 'zákon o príspevkoch'). Prvá veta tohto ustanovenia upravuje n
árok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sprievodcu za určitých podmienok. Druhá veta tohto ustanovenia zužuje okruh oprávnených osôb v prípade detí len na tie, ktoré dovàšili tretí rok veku. V dôvodovej správe k uvedenému zákonu sa uvádza, že takéto zúženie okruhu opráv...
...
MENU
Hore