Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1945

1 2/1945 Vyhláška o zrušení Státní rady
2 5/1945 Dekret o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů
3 8/1945 Dekret o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků
4 12/1945 Dekret o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa
5 18/1945 Nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
6 22/1945 Ústavní dekret o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé
7 28/1945 Dekret o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci
8 30/1945 Vyhláška o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku
9 31/1945 Nařízení, kterým se určuje konec doby nesvobody pro obor předpisů o obnovení právního pořádku
10 36/1945 Dekret o plnění závazků znějících na říšské marky
11 37/1945 Nařízení o zřízení Poštovní spořitelny, pobočky v Brně
12 50/1945 Dekret o opatřeních v oblasti filmu
13 53/1945 Dekret o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům
14 54/1945 Dekret o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry
15 59/1945 Dekret, jímž se zrušují jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody
16 61/1945 Nařízení o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945
17 69/1945 Dekret o přeložení vysoké školy báňské z Příbrami do Moravské Ostravy
18 83/1945 Dekret o úpravě branné povinnosti osob povolaných jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby
19 95/1945 Dekret o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek v peněžních ústavech, jakož i životních pojištění a cenných papírů
20 96/1945 Dekret o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Hradci Králové
21 100/1945 Dekret o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
22 101/1945 Dekret o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
23 102/1945 Dekret o znárodnění akciových bank
24 103/1945 Dekret o znárodnění soukromých pojišťoven
25 105/1945 Dekret o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
26 108/1945 Dekret o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
27 122/1945 Dekret o zrušení německé univerzity v Praze
28 123/1945 Dekret o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně
29 127/1945 Dekret o zřízení vysoké školy "Akademie músických umění v Praze"
30 129/1945 Dekret o státním orchestru Česká filharmonie
31 131/1945 Dekret o vybudování Akademického domu - Památníku 17. listopadu
32 133/1945 Dekret, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského
33 135/1945 Dekret o zřízení pobočky lékařské fakulty University Karlovy v Plzni
34 136/1945 Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách
35 138/1945 Dekret o trestání některých provinění proti národní cti
36 149/1945 Vyhláška o publikaci dohod o UNRRA a o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 5. března 1945, č. 11 Úř. věst. čsl., kterým se určuje postavení Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration)
37 153/1945 Vyhláška o přihlášení některých majetkových hodnot
38 162/1945 Vyhláška o ukončení stavu branné pohotovosti státu
39 163/1945 Vyhláška o neplatn_sti obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými (č. 69/1938 Sb.)
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore