Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1986

1 8/1986 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
2 16/1986 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při dobývání ložisek černého uhlí v oblasti společných československo-polských státních hranic
3 19/1986 Vyhláška o Dohodě o spolupráci v oblasti tvorby a používání referenčních materiálů Rady vzájemné hospodářské pomoci
4 20/1986 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce Československé akademie věd č. 5/1986 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Československé akademie věd č. 53/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o studijních pobytech, v českém vydání
5 30/1986 Vyhláška o Úmluvě o Kodexu jednání liniových konferencí
6 32/1986 Vyhláška o Dlouhodobé dohodě o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky
7 34/1986 Nařízení o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
8 43/1986 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou
9 46/1986 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti vývoje prostředků robototechniky, robotizovaných komplexů, a pružných výrobních systémů a o zřízení mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT
10 47/1986 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
11 48/1986 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti státní a místní správy
12 53/1986 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zjednodušeném způsobu překračování státních hranic občany s trvalým pobytem v pohraničních obcích
13 59/1986 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a obchodních
14 62/1986 Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti kontejnerů
15 64/1986 Zákon o České obchodní inspekci
16 66/1986 Zákon o umělém přerušení těhotenství
17 69/1986 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 62/1970 Sb., o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí
18 75/1986 Vyhláška, kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore