Zákon 182/2006 o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) účinný od 01.01.2008

Schválené: 30.03.2006
Účinnost od: 01.01.2008
Autor: Parlamentu České republiky
Oblast: PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDU., OBČANSKOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM I. STUPNĚ., PENĚŽNÍ ORGANIZACE, ÚSTAVY A POJIŠŤOVNY., Poškozování věřitele., Řádné opravné prostředky. Odvolání. Odpor. Námitky v občanském právu., Majetkový konkurs (úpadek).Vyrovnání.Insolvenční řízení.Insolvence.Bankrot., Neplatnost občanskoprávních úkonů., Pohledávky právnických a fyzických osob a peněžních ústavů., Předběžné opatření., Prvotní evidence.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUD>999DZEUPPČL0

Zákon 182/2006 o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) účinný od 01.01.2008
Přejít na §    
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Zákon 182/2006 s účinností od 01.01.2008

Neevidujeme žádné důvodové zprávy k tomuto předpisu

Načítávám znění...
MENU
Hore