Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Poslední aktualizace
10.07.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sdělení 255/1998 o přístupu České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu doplněné protokolem ze dne 16. listopadu 1989 účinný od 20.06.1998


Schválené: 22.07.1964
Účinnost od: 20.06.1998
Autor: Ministerstva zahraničních věcí
Oblast: Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky., Mnohostranné mezinárodní smlouvy., Mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HIST JUD DZ EU PP ČL
...   Načítávám historická znění...
...   Načítávám judikaturu...
...   Načítávám důvodové zprávy...
...   Načítávám evropskou legislativu...
...   Načítávám podzákonní předpisy...
...   Načítávám čôlánky...

Sdělení 255/1998 o přístupu České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu doplněné protokolem ze dne 16. listopadu 1989 účinný od 20.06.1998
Přejít na §    
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Sdělení 255/1998 s účinností od 20.06.1998
255/1998 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. července 1964 byla ve Štrasburku přijata Úmluva pro vypracování Evropského lékopisu a dne 16. listopadu 1989 Protokol k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu.

S Úmluvou a Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přístupu České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu doplněné Protokolem ze dne 16. listopadu 1989 byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy dne 19. března 1998.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 2 dnem 8. května 1974 a Protokol na základě svého článku 8 vstoupil v platnost dnem 1. listopadu 1992. Pro Českou republiku Úmluva doplněná Protokolem ze dne 16. listopadu 1989 vstoupila v platnost v souladu se zněním článku 12 odst. 3 Úmluvy dnem 20. června 1998.

Do textu Úmluvy a Protokolu lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu zdravotnictví.

...   Načítávám znění...
Judikaty.info © všechny právy vyhrazená
Hore