Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.09.2024 596/2003 Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.09.2024 415/2021
ZMENY1DS3
2 01.09.2024 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.09.2024 do 27.06.2025 415/2021
ZMENY3DS2
3 01.09.2024 415/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 415/2021 účinný od 01.09.2024
nový predpis
ZMENYDS1
4 01.09.2024 140/2024 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 140/2024 účinný od 01.09.2024
nový predpis
ZMENYDS
5 01.09.2024 144/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 144/2024 účinný od 01.09.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
6 01.09.2024 170/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 170/2024 účinný od 01.09.2024
nový predpis
ZMENYDS
7 01.09.2024 201/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 201/2024 účinný od 01.09.2024 do 30.09.2024
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore