Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.08.2022 97/1963 Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 97/1963 účinný od 01.08.2022 do 31.12.2022 108/2022
ZMENY3DS1
2 01.08.2022 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.08.2022 do 11.08.2022 208/2022
ZMENY1DS
3 01.08.2022 203/2011 Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.08.2022 do 31.12.2022 208/2022
ZMENY9DS
4 01.08.2022 362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.08.2022 do 30.01.2025 532/2021
ZMENY2DS2
5 01.08.2022 343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.08.2022 do 31.12.2022 395/2021
ZMENY1DS2
6 01.08.2022 395/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 395/2021 účinný od 01.08.2022 do 30.03.2024
nový predpis
ZMENYDS1
7 01.08.2022 452/2021 Zákon o elektronických komunikáciách 452/2021 účinný od 01.08.2022 do 31.10.2022
nový predpis
ZMENY4DS
8 01.08.2022 532/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 532/2021 účinný od 01.08.2022
nový predpis
ZMENYDS1
9 01.08.2022 108/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 108/2022 účinný od 01.08.2022
nový predpis
ZMENYDS1
10 01.08.2022 208/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 208/2022 účinný od 01.08.2022 do 11.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
11 12.08.2022 429/2002 Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 12.08.2022
nový predpis
ZMENY1DS
12 12.08.2022 371/2014 Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 12.08.2022 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENY16DS1
13 12.08.2022 208/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 208/2022 účinný od 12.08.2022 do 21.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore