Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.02.2022 50/2007 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o registrácii odrôd pestovaných rastlín 50/2007 účinný od 01.02.2022 349/2021
ZMENY2DS
2 01.02.2022 52/2007 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh 52/2007 účinný od 01.02.2022 350/2021
ZMENY2DS
3 01.02.2022 57/2007 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh 57/2007 účinný od 01.02.2022 351/2021
ZMENY4DS
4 01.02.2022 55/2017 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.02.2022 do 30.03.2022 470/2019
ZMENY4DS1
5 01.02.2022 470/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 470/2019 účinný od 01.02.2022
nový predpis
ZMENYDS1
6 01.02.2022 349/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 349/2021 účinný od 01.02.2022
nový predpis
ZMENYDS
7 01.02.2022 350/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov 350/2021 účinný od 01.02.2022
nový predpis
ZMENYDS
8 01.02.2022 351/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov 351/2021 účinný od 01.02.2022
nový predpis
ZMENYDS
9 02.02.2022 311/2001 Zákonník práce 311/2001 účinný od 02.02.2022 do 31.12.2022 407/2021
ZMENY9DS
10 02.02.2022 462/2007 Zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 462/2007 účinný od 02.02.2022 do 30.12.2024 407/2021
ZMENY23DS1
11 02.02.2022 351/2015 Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 351/2015 účinný od 02.02.2022 407/2021
ZMENY7DS2
12 02.02.2022 407/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 407/2021 účinný od 02.02.2022 do 30.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
13 21.02.2022 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 21.02.2022 do 31.12.2022 397/2021
ZMENY43DS1
14 21.02.2022 56/2012 Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 21.02.2022 do 20.05.2022 397/2021
ZMENY22DS
15 21.02.2022 397/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 397/2021 účinný od 21.02.2022 do 20.05.2022
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore