Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 15.12.2021 43/2005 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom 43/2005 účinný od 15.12.2021 250/2021
ZMENY3DS
2 15.12.2021 250/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov 250/2021 účinný od 15.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
3 31.12.2021 385/2019 Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2019 účinný od 31.12.2021 do 31.12.2022 215/2021
ZMENYDS1
4 31.12.2021 215/2021 Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2021 účinný od 31.12.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore