Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1954

1 1/1954 Nariadenie o zriadení Ústrednej správy geodézie a kartografie
2 2/1954 Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1954
3 3/1954 Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1954
4 4/1954 Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ústrednou ľudovou vládou Čínskej ľudovej republiky o vzájomnej spolupráci v odbore ochrany poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami
5 5/1954 Vyhláška o Svetovom poštovom dohovore a dojednaniach uzavretých v Bruseli 11. júla 1952
6 6/1954 Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému 10. októbra 1949
7 7/1954 Nariadenie o obehu zákonných peňazí
8 8/1954 Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o projektovej a rozpočtovej dokumentácii investícií
9 9/1954 Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje ustanovenie § 7 ods. 2 zákona č. 64/1950 Zb., o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
10 10/1954 Vyhláška o doplnku k dohode uzavretej medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o karanténe a ochrane poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami z 28. novembra 1947, dojednanom výmenou nót v Prahe 16. júna 1953
11 11/1954 Nariadenie o zmenách pôsobnosti v odbore zákona o bezpečnosti pri práci
12 12/1954 Ústavný zákon o národných výboroch
13 13/1954 Zákon o národných výboroch
14 14/1954 Zákon o voľbách do národných výborov
15 15/1954 Rozpočtový zákon na rok 1954
16 16/1954 Nariadenie o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov.
17 17/1954 Nariadenie o platových pomeroch zamestnancov štátneho aparátu
18 18/1954 Nariadenie o úprave nárokov z doterajšieho penzijného nadlepšenia
19 19/1954 Nariadenie o nábore a príprave mládeže pre povolanie mimo učilíšť štátnych pracovných záloh
20 20/1954 Nariadenie o organizácii štátnej banskej správy
21 21/1954 Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 5/1951 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti
22 22/1954 Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov a sídla a obvody krajských súdov
23 23/1954 Nariadenie o organizácii výkonných orgánov národných výborov
24 24/1954 Nariadenie o hygienickej a protiepidemickej ochrane vzduchu
25 25/1954 Nariadenie o hygienickej a protiepidemickej ochrane pôdy
26 26/1954 Ústavný zákon o voľbách do Národného zhromaždenia a o voľbách do Slovenskej národnej rady
27 27/1954 Zákon o voľbách do Národného zhromaždenia
28 28/1954 Nariadenie o pôsobnosti v odbore plánovania a tvorby cien
29 29/1954 Nariadenie o archívnictve
30 30/1954 Nariadenie o daroch v prospech štátu a o usporadúvaní zbierok národnými výbormi
31 31/1954 Nariadenie, ktorým sa vykonáva colný zákon č. 36/1953 Zb.
32 32/1954 Nariadenie o úprave niektorých pomerov členov národných výborov
33 33/1954 Nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 37/1953 Zb., o spôsobe a lehotách predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov a výrobkov, ktoré nezodpovedajú štátnym štandardom, normám a technickým podmienkam, a o majetkových sporoch pri nevyhovení reklamáciám
34 34/1954 Nariadenie o prepočítavaní niektorých pohľadávok a záväzkov znejúcich na československé koruny starých peňazí v pomere k cudzine
35 35/1954 Nariadenie o pamätných minciach
36 36/1954 Vyhláška o vydaní strieborných desaťkorunákov a päťadvadsaťkorunákov na pamäť 10. výročia Slovenského národného povstania.
37 37/1954 Nariadenie, ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok
38 38/1954 Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 37/1951 Zb., o vybudovaní a prevádzke dráh.
39 39/1954 Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti § 11 ods. 1 zákona č. 92/1949 Zb.
40 40/1954 Nariadenie o podpore na úhradu prevádzkových nákladov bytových družstiev
41 41/1954 Nariadenie o občianskej kontrole prevádzkární
42 42/1954 Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
43 43/1954 Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
44 44/1954 Nariadenie o organizácii verejnej dopravy v odbore Ministerstva dopravy
45 45/1954 Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o štátnej arbitráži
46 46/1954 Nariadenie o úprave poistného národného poistenia plateného spotrebnými a výrobnými družstvami a ich družstevnými sväzmi
47 47/1954 Nariadenie o udeľovaní vyznamenania a čestných titulov lekárom a iným pracovníkom v zdravotníctve
48 48/1954 Nariadenie, ktorým sa určujú arbitrážne poplatky za konanie pred orgánmi družstevnej arbitráže
49 49/1954 Nariadenie, ktorým sa mení názov Slovenskej univerzity v Bratislave.
50 50/1954 Vyhláška o obchodnej zmluve medzi Československou republikou a Švajčiarskou konfederáciou zo dňa 24. novembra 1953.
51 51/1954 Zákon o bezpečnosti pri práci v jednotných roľníckych družstvách a u jednotlivo hospodáriacich roľníkov
52 52/1954 Zákon, ktorým sa rozširuje pôsobnosť štátneho notárstva
53 53/1954 Zákon o ľudových družstvách a o družstevných organizáciách
54 54/1954 Nariadenie o osobitnom príspevku k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia v roku 1954
55 55/1954 Nariadenie o chránenej oblasti Pražského hradu
56 56/1954 Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Povereníctvo spravodlivosti
57 57/1954 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Ľudovou republikou bulharskou a právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných
58 58/1954 Nariadenie o výkupe motorových vozidiel trvalo nespôsobilých na premávku
59 59/1954 Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb
60 60/1954 Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov v Dunajskej Strede, Čalove, Trnave a Seredi
61 61/1954 Zákon o spravovacom poriadku Národného zhromaždenia
62 62/1954 Zákon o náhradách poslancov Národného zhromaždenia
63 63/1954 Nariadenie o prenesení pôsobnosti v odbore vedecko-technickej spolupráce zo Štátneho úradu plánovacieho na Ministerstvo zahraničného obchodu
64 64/1954 Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje nariadenie o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom
65 65/1954 Vyhláška o Ženevských dohovoroch zo dňa 12. augusta 1949 na ochranu obetí vojny.
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore