Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov 99/1993 účinný od 05.05.1993 do 31.08.2009

Platnosť od: 05.05.1993
Účinnosť od: 05.05.1993
Účinnosť do: 31.08.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poľovníctvo a rybárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD21DSEUPPČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov 99/1993 účinný od 05.05.1993 do 31.08.2009
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 99/1993 s účinnosťou od 05.05.1993
RUŠÍ PREDPIS:
79/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o odplate za postúpenie výkonu práva poľovníctva 79/1963 účinný od 17.10.1963 do 04.05.1993
MENÍ:
23/1962 Zb. Zákon o poľovníctve 23/1962 účinný od 05.05.1993 do 31.08.2009
Načítavam znenie...
MENU
Hore