Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 97/2009 účinný od 20.03.2009

Platnosť od: 20.03.2009
Účinnosť od: 20.03.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD51DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 97/2009 účinný od 20.03.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 97/2009 s účinnosťou od 20.03.2009
MENÍ:
301/2005 Z. z. Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.07.2024 Trestný poriadok
Načítavam znenie...
MENU
Hore