Dôvodové správy k predpisu 97/2009

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
    K predpisu 97/2009 , dátum vydania: 20.03.2009
MENU
Hore