Zákon Českej národnej rady o archívnictve 97/1974 účinný od 01.01.1975

Platnosť od: 30.10.1974
Účinnosť od: 01.01.1975
Autor: Nezadaný
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPP6ČL0

Zákon Českej národnej rady o archívnictve 97/1974 účinný od 01.01.1975
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 97/1974 s účinnosťou od 01.01.1975
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Poznámky

  • 1)  Napr. § 11 zák. č. 60/1965 Zb. o prokuratúre.
  • 2)  § 76 a nasl. Zákonníka práce.
  • 3)  Zákon č. 60/1971 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečeovaní socialistického poriadku ...
  • 4)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
  • 5)  Zákon č. 22/1958 Zb. o kultúrnych pamiatkach a predpisy vydané na jeho vykonanie.
Načítavam znenie...
MENU
Hore