Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71257
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. 96/2020 účinný od 25.04.2020


Platnosť od: 25.04.2020
Účinnosť od: 25.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Národné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. 96/2020 účinný od 25.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 96/2020 s účinnosťou od 25.04.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ...

1.

V § 4 sa za slovo „priznania“ vkladá čiarka a slová „kontrolného výkazu a súhrnného výkazu“ a na konci ...

2.

§ 6 vrátane nadpisu znie:

„§ 6 Prerušenie daňovej kontroly (1) Daňová kontrola sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 61 daňového poriadku v znení zákona č. 440/2012 Z. z.“.

3.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Prerušenie daňového konania (1) Daňové konanie sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

4.

V § 10 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ustanovenia osobitného predpisu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 154 až 157 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.“.

5.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Daňové preplatky Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

„8b) § 55 ods. 6 a 7 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.“.

6.

V § 12 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo odvedie“ a slová „vybraný preddavok na daň,11) daň vybranú zrážkou,11) ...

7.

§ 12 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov podľa ...

8.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:

„§ 18a Preddavky na daň z motorových vozidiel17a) splatné počas obdobia pandémie počnúc mesiacom apríl ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 17a a 17b znejú:

„17a) § 10 ods. 3 až 5 a 11 zákona č. 361/2014 Z. z v znení zákona č. 364/2019 Z. z. 17b) § 9 ods. ...

9.

V § 22 ods. 3 sa za slová „obdobia pandémie“ vkladajú slová „až do konca roka 2021“.

10.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 33a a 33b znejú:

„33a) § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 33b) § 50 ods. 13 zákona č. ...

11.

Za § 24 sa vkladajú § 24a a 24b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 24a Preddavky na daň z príjmov (1) Preddavky na daň z príjmov za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 40a až 40g znejú:

„11) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 40a) § 34 a 42 zákona č. ...

12.

Druhá časť sa dopĺňa ôsmou až dvanástou hlavou, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„ÔSMA HLAVA OPATRENIA V OBLASTI POUŽÍVANIA REGISTRAČNÝCH POKLADNÍC § 24c Plnenie oznamovacích povinností Povinnosť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 40h až 40y znejú:

„40h) § 7a ods. 7 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene ...

13.

V § 32 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Objem zdrojov na krytie záväzkov štátu v roku 2020 získaný z emisií štátnych cenných papierov uskutočnených ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40z znie:

„40z) § 4 ods. 3 zákona č. 386/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 4 ods. 1 zákona č. 468/2019 ...

14.

Za štvrtú časť sa vkladá nová piata a šiesta časť, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„PIATA ČASŤ OPATRENIA V OBLASTI VNÚTORNÉHO AUDITU, VLÁDNEHO AUDITU A FINANČNEJ KONTROLY § 36a Absolvovanie ...

Doterajšia piata časť sa označuje ako siedma časť.

Poznámky pod čiarou k odkazom 59a až 59f znejú:

„59a) § 14 ods. 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore