Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 96/2019 účinný od 01.05.2019


Platnosť od: 18.04.2019
Účinnosť od: 01.05.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 96/2019 účinný od 01.05.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 96/2019 s účinnosťou od 01.05.2019

Legislatívny proces k zákonu 96/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 9 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) poskytuje príspevok podľa § 9c až 9g (ďalej len „príspevok“) na 1. zateplenie rodinného ...

2.

Nadpis nad § 9c sa vypúšťa.

3.

Nadpis § 9c znie: „Príspevok na zateplenie rodinného domu“.

4.

V § 9c ods. 1 a 2 sa za slovo „Príspevok“ vkladajú slová „na zateplenie rodinného domu“. ...

5.

V § 9c odsek 3 znie:

„(3) Príspevok na zateplenie rodinného domu vypočítaný podľa odseku 2 možno zvýšiť o náklady ...

6.

V § 9c sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) náklady na realizáciu tepelnoizolačného systému novozhotovovaných stavebných konštrukcií ...

7.

Za § 9c sa vkladá § 9ca, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9ca Príspevok na rodinný dom Príspevok na rodinný dom možno poskytnúť vo výške 8 000 ...

8.

V § 9d ods. 2 prvej vete sa slová „so zateplením rodinného domu“ nahrádzajú slovami „s podaním ...

9.

Nadpis § 9e znie: „Podmienky poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu“.

10.

V § 9e ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „Príspevok“ vkladajú slová „na zateplenie rodinného ...

11.

V § 9e ods. 1 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „vymenených stavebných ...

12.

V § 9e ods. 1 sa vypúšťajú písmená c), e) a f).

Doterajšie písmená d), g) až m) sa označujú ako písmená c) až j).

13.

V § 9e ods. 1 písmeno c) znie:

„c) na zateplenie rodinného domu uskutočnené tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ...

14.

V § 9e ods. 1 písmená h) a i) znejú:

„h) žiadateľ čestne vyhlási, že práce zahrnuté do oprávnených nákladov boli začaté po ...

15.

§ 9e sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. a), b) a e) ministerstvo overuje z verejne dostupných ...

16.

Za § 9e sa vkladá § 9ea, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9ea Podmienky poskytnutia príspevku na rodinný dom (1) Príspevok na rodinný dom možno poskytnúť, ...

17.

V § 9f ods. 1 sa za slovo „žiadostí“ vkladajú slová „o príspevok“.

18.

V § 9f ods. 4 sa za slová „predkladanie žiadostí“ vkladajú slová „o príspevok“.

19.

V § 9f odsek 6 znie:

„(6) O príspevok na zateplenie rodinného domu môže žiadateľ požiadať aj pred realizáciou ...

20.

V § 9f odsek 9 znie:

„(9) Ak žiadateľ podá žiadosť o príspevok, ktorou žiada o poskytnutie príspevku na zateplenie ...

21.

V § 9f ods. 10 písm. e) sa za slovo „príspevku“ vkladajú slová „na zateplenie rodinného ...

22.

V § 9g ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
e-mailová adresa a telefonický kontakt,“.

23.

V § 9g ods. 2 písm. b) úvodnej vete sa za slovo „žiadostí“ vkladajú slová „o príspevok“. ...

24.

V § 9g ods. 2 písm. b) prvom bode sa za slová „predkladanie žiadostí“ vkladajú slová „o ...

25.

V § 9g ods. 2 písm. b) piatom bode sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak ide o príspevok ...

26.

V § 9g ods. 2 písm. c) sa slová „na ktorého zateplenie“ nahrádzajú slovami „na ktorý“. ...

27.

Za § 14aa sa vkladá § 14ab, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14ab Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2019 Na konanie o poskytnutí príspevku ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore