Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71002
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 92/2019 účinný od 20.05.2019 do 19.05.2020


Platnosť od: 16.04.2019
Účinnosť od: 20.05.2019
Účinnosť do: 19.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Jedy, narkotiká, toxikománia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 92/2019 účinný od 20.05.2019 do 19.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 92/2019 s účinnosťou od 20.05.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov ...

1.

V § 2 ods. 3 písmeno ai) znie:

„ai) výrobca je osoba, ktorá tabakový výrobok vyrába alebo ktorá má tabakový výrobok navrhnutý ...

2.

V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom ap), ktoré znie:

„ap) databáza únie je elektronická registračná databáza Európskej únie (EU-CEG)2) určená ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2186 z 25. novembra 2015, ktorým sa stanovuje formát ...

3.

V § 4 ods. 1 a 7 sa slová „predložiť ministerstvu“ nahrádzajú slovami „zadať do databázy ...

4.

V § 4 ods. 4 sa slová „o tejto skutočnosti informovať ministerstvo“ nahrádzajú slovami „tieto ...

5.

Za § 12 sa vkladajú § 12a a 12b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 12a Jedinečný identifikátor (1) Výrobca alebo dovozca je povinný označiť každé spotrebiteľské ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5g znejú:

5a) Čl. 6 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/574 z 15. decembra 2017 o technických normách ...

6.

V § 14 ods. 1 prvej vete sa slová „Slovenskej obchodnej inšpekcii predložiť“ nahrádzajú slovami ...

7.

V § 14 ods. 2 sa slová „predložiť Slovenskej obchodnej inšpekcii“ nahrádzajú slovami „zadať ...

8.

V § 14 ods. 3 sa slová „poskytnúť Slovenskej obchodnej inšpekcii“ nahrádzajú slovami „zadať ...

9.

V 15 ods. 1 sa slová „predložiť Slovenskej obchodnej inšpekcii a ministerstvu“ nahrádzajú ...

10.

V § 17 ods. 1 sa slová „predložiť ministerstvu“ nahrádzajú slovami „zadať do databázy ...

11.

V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
colný úrad.“.

13.

Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 21a Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 20. mája 2019 (1) Ustanovenia § 12a ods. 1 ...

Čl. II

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. ...

1.

V § 9 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Kontrolné známky určené na označovanie spotrebiteľského ...

2.

V § 9 ods. 4 prvej vete sa za slová „oprávnený príjemca“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľ ...

3.

V § 9 ods. 4 druhej vete sa za slová „(§ 9a)“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľ tranzitného ...

4.

V § 9 ods. 4 tretej vete, ods. 6 druhej vete, ods. 7 prvej vete a ods. 8 sa na konci bodka nahrádza ...

5.

V § 9 ods. 12 písm. i) až k) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

6.

Za § 9 sa vkladá § 9aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9aa Osobitné ustanovenia o označovaní tabakových výrobkov kontrolnou známkou (1) Na označenie ...

7.

V § 33 ods. 8 sa slová „osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného ...

8.

V § 33a ods. 6 sa slová „osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového ...

9.

Za § 44y sa vkladá § 44z, ktorý znie:

„§ 44z Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. apríla 2019 (1) Spotrebiteľské balenie ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 20. apríla 2019 okrem čl. I § 12a ods. 1 až 4 a 6 až 13 a § ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore