Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69449
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 92/2008 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 20.03.2008
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD34 DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 92/2008 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 92/2008 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018


§ 8

(1)
Na vznik a činnosť komoditnej burzy je potrebné povolenie udelené ministerstvom.
(2)
Ak komoditná burza organizuje komoditné obchody s komoditnými derivátmi, vyžiada si ministerstvo pri udeľovaní povolenia predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.
(3)
Písomnú žiadosť o udelenie povolenia (ďalej len „žiadosť“) podávajú ministerstvu zakladatelia komoditnej burzy (ďalej len „zakladatelia“).
(4)
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo komoditnej burzy,
b)
výšku základného imania komoditnej burzy,
c)
ak je zakladateľom fyzická osoba, meno a priezvisko, obchodné meno a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, miesto trvalého pobytu na území Slovenskej republiky alebo miesto pobytu na území Slovenskej republiky, ak je zakladateľom právnická osoba, obchodné meno, právnu formu, sídlo právnickej osoby, a ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí, sídlo jej organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,
d)
meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu na území Slovenskej republiky navrhovaných členov burzovej komory a členov dozornej rady,
e)
údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
f)
údaje o vecných, hospodárskych, technických, personálnych a organizačných predpokladoch na činnosť komoditnej burzy,
g)
overené podpisy zakladateľov,
h)
údaje zakladateľov a osôb navrhovaných za členov burzovej komory, členov dozornej rady a generálneho sekretára potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
(5)
Prílohou žiadosti je
a)
návrh stanov a návrh burzových pravidiel,
b)
zakladateľská zmluva,
c)
návrh plánu obchodnej činnosti, opis obchodného a realizačného systému a návrh organizačnej štruktúry komoditnej burzy,
d)
odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a o odbornej praxi osôb navrhovaných za členov burzovej komory, členov dozornej rady, generálneho sekretára a ich čestné vyhlásenia, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
e)
vyhlásenie, že ich úzke prepojenie s inou osobou nebráni alebo neobmedzuje účinný výkon dohľadu,
f)
doklad o splatení základného imania,
g)
potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o tom, že vedie bežný účet komoditnej burzy,
h)
písomné vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia,7)
i)
vyhlásenie o schopnosti akcionárov komoditnej burzy preklenúť nepriaznivú finančnú situáciu komoditnej burzy,
j)
doklad o zaplatení správneho poplatku za udelenie povolenia.
(6)
Údaje podľa odseku 4 písm. h) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore