Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 86/2022 účinný od 25.03.2022 do 31.03.2022

Platnosť od: 25.03.2022
Účinnosť od: 25.03.2022
Účinnosť do: 31.03.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Verejné obstarávanie, Kontrolné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 86/2022 účinný od 25.03.2022 do 31.03.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 86/2022 s účinnosťou od 25.03.2022

Legislatívny proces k zákonu 86/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

3.

V § 11 ods. 2 sa slová „podľa § 81 písm. c) alebo § 115 ods. 1 písm. c); ak ide zákazku s nízkou hodnotou, ...

Čl. II - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1, 2 a 4 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore