Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 84/2010 účinný od 01.04.2010

Platnosť od: 18.03.2010
Účinnosť od: 01.04.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Lotérie a hazardné hry

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD52DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 84/2010 účinný od 01.04.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 84/2010 s účinnosťou od 01.04.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 10 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) vykonáva vopred neohlásenú kontrolu stáleho dozoru prevádzkovateľa hazardnej hry nad zákazom ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore