Dôvodové správy k predpisu 84/2007

  1. Vládny návrh zákona o ochranných známkach
    K predpisu 506/2009 , dátum vydania: 08.12.2009
  2. Vládny návrh zákona o právnej ochrane odrôd rastlín
    K predpisu 202/2009 , dátum vydania: 30.05.2009
  3. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 84/2007 , dátum vydania: 01.03.2007
MENU
Hore