Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 84/2007 účinný od 01.01.2010

Platnosť od: 01.03.2007
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Obchodné záväzkové vzťahy, Osobné práva, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu, Priemyselné právo, Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD31DS3EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 84/2007 účinný od 01.01.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 84/2007 s účinnosťou od 01.01.2010 na základe 506/2009
Načítavam znenie...
MENU
Hore