Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 83/2009 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 12.03.2009
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daň z pridanej hodnoty

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD25DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 83/2009 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 83/2009 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 563/2009
MENÍ:
563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2024 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.01.2023 Zákon o dani z pridanej hodnoty
511/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov 511/1992 účinný od 01.05.2011 do 31.12.2011 Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov 511/1992 účinný od 01.05.2011 do 31.12.2011 Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
Načítavam znenie...
MENU
Hore