Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2005 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 14.01.2005
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Právo EÚ, Správne poplatky, Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Konkurz a reštrukturalizácia, Advokácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD3704 DS10 EU PP7 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2005 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 8/2005 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018


§ 24
Žiadosť o zápis do zoznamu správcov

(1)
Zápis do zoznamu správcov vykoná ministerstvo na základe písomnej žiadosti osoby, ktorej sa zápis do zoznamu správcov týka. Ministerstvo po prijatí písomnej žiadosti bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí písomnej žiadosti.13a)
(2)
Žiadosť fyzickej osoby musí okrem všeobecných náležitostí návrhu14) obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt, dátum narodenia, adresu, ktorú navrhuje zapísať do zoznamu správcov ako kanceláriu, a príslušný oddiel zoznamu správcov, do ktorého žiada byť zapísaná. K žiadosti fyzická osoba pripojí doklady, ktorými preukazuje odbornú spôsobilosť, údaje potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov,14aa) čestné vyhlásenie o splnení predpokladov podľa § 21 ods. 3, doklady podľa § 7 ods. 2 oprávňujúce správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu a svoju fotografiu rozmerov požadovaných ministerstvom.
(3)
Žiadosť právnickej osoby musí okrem všeobecných náležitostí návrhu14) obsahovať obchodné meno právnickej osoby, jej identifikačné číslo, adresu, ktorú navrhuje zapísať do zoznamu správcov ako kanceláriu, a príslušný oddiel zoznamu správcov, do ktorého žiada byť zapísaná. K žiadosti právnická osoba pripojí spoločenskú zmluvu, údaje spoločníkov potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov,14aa) čestné vyhlásenia spoločníkov o splnení predpokladov podľa § 21 ods. 3 a doklady podľa § 7 ods. 2 oprávňujúce správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu.
(4)
Ak žiadosť o zápis do zoznamu správcov nemá predpísané náležitosti, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby žiadosť v určenej lehote nie kratšej ako 15 dní opravil alebo doplnil; súčasne žiadateľa poučí, ako treba opravu alebo doplnenie urobiť. Ak žiadateľ napriek výzve žiadosť v určenej lehote neopraví alebo nedoplní, ministerstvo jeho žiadosť zamietne. O tom žiadateľa poučí.
(5)
Ak žiadateľ spĺňa predpoklady na zápis do zoznamu správcov, ministerstvo do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti zapíše žiadateľa do príslušného oddielu zoznamu správcov, ktorú uviedol v žiadosti, inak jeho žiadosť v tejto lehote zamietne. O zápise ministerstvo nevydáva rozhodnutie; správcovi ministerstvo vydá osvedčenie o zápise. Ak bola žiadosť podaná na obvodnom úrade, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta14a) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“), ministerstvo bez zbytočného odkladu oznámi jednotnému kontaktnému miestu vykonanie zápisu alebo zamietnutie žiadosti.
(6)
Žiadosť podľa odseku 1 možno podať aj na jednotnom kontaktnom mieste. Ak sa žiadosť podľa odseku 1 podáva na jednotnom kontaktnom mieste, lehota podľa odseku 5 začína plynúť odo dňa doručenia žiadosti ministerstvu.
(7)
Správca môže písomne požiadať ministerstvo o zápis do príslušného oddielu zoznamu správcov; o zápise ministerstvo nevydáva rozhodnutie, zápis písomne oznámi správcovi.
(8)
Údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore