Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcií v Policajnom zbore Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 74/1992 účinný od 31.08.1994 do 31.12.1996


Platnosť od: 17.03.1992
Účinnosť od: 31.08.1994
Účinnosť do: 31.12.1996
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD3 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcií v Policajnom zbore Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 74/1992 účinný od 31.08.1994 do 31.12.1996
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 74/1992 s účinnosťou od 31.08.1994 na základe 206/1994

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej národnej rady

ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcií v Policajnom zbore Slovenskej ...

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Tento zákon ustanovuje niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcií obsadzovaných vymenovaním ...

§ 2
(1)

Podmienkou na výkon funkcie v policajnom zbore je, že občan v období od 25. februára 1948 do 17. ...

a)

príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti zaradeným v zložke Štátnej bezpečnosti na úseku boja ...

b)

príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti ako príslušník Štátnej bezpečnosti zaradený na funkcii ...

c)

evidovaný v materiáloch Štátnej bezpečnosti na úseku boja s vnútorným nepriateľom ako rezident, ...

e)

vo funkcii tajomníka, člena predsedníctva okresného výboru Komunistickej strany Česko-Slovenska ...

f)

pracovníkom aparátu orgánov uvedených v ustanovení písmena a) na úseku politického riadenia ...

g)

zaradeným na Správe pre politickovýchovnú, vzdelávaciu a propagačnú činnosť Ministerstva vnútra ...

h)

príslušníkom Ľudových milícií,

i)

členom akčného výboru Národného frontu po 25. februári 1948, členom previerkových komisií ...

j)

študentom Vysokej školy Felixa Edmundoviča Dzeržinského pri Rade ministrov Zväzu sovietskych socialistických ...

§ 3
(1)

Skutočnosti uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) až c) sa dokladajú osvedčením vydaným Federálnym ...

(2)

Skutočnosti uvedené v § 2 ods. 1 písm. e) až j) sa dokladajú čestným vyhlásením.

§ 4

Občan, ktorý má vykonávať funkciu v policajnom zbore, alebo príslušník policajného zboru (ďalej ...

§ 5
(1)

O vydanie osvedčenia podľa § 3 ods. 1 žiada,

a)

ak ide o príslušníka, ktorý je do funkcie vymenovaný, ten orgán, ktorému vymenovanie do tejto ...

b)

ak ide o príslušníka, ktorý je do funkcie ustanovený, ten služobný orgán, ktorému ustanovenie ...

c)

ak ide o občana, ktorý má byť do funkcie vymenovaný alebo ustanovený, ten orgán alebo služobný ...

(2)

Vedúci orgánu alebo služobný orgán zároveň tohto príslušníka alebo občana upozorní, že ...

(3)

Žiadosť o vydanie osvedčenia u príslušníka musí byť zaslaná Federálnemu ministerstvu vnútra ...

(4)

Ak príslušník nepredloží osvedčenie vedúcemu orgánu alebo služobnému orgánu do 30 dní po ...

§ 6
(1)

Ak nespĺňa príslušník podmienky na výkon funkcie, uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) až d), považuje ...

(3)

Ak nespĺňa príslušník podmienky na výkon funkcie uvedené v § 2 ods. 1 písm. e) až j), považuje ...

(4)

Pri prepustení príslušníka podľa odseku 1, končí služobný pomer uplynutím dvoch kalendárnych ...

(5)

Ak požiada príslušník, ktorý nespĺňa podmienky na výkon funkcie uvedené v § 2, o uvoľnenie,5) ...

(6)

Ak odmietol príslušník predložiť čestné vyhlásenie o skutočnostiach uvedených v § 2 ods. ...

(7)

Na skončenie služobného pomeru podľa odseku 1 a na prevedenie príslušníka na inú ako riadiacu ...

(8)

Pri skončení služobného pomeru prepustením podľa tohto zákona nepatrí príslušníkovi odstupné. ...

§ 7
(1)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú tiež na príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže ...

a)

kde sa v tomto zákona hovorí o ministrovi vnútra Slovenskej republiky, rozumie sa tým minister spravodlivosti ...

b)

kde sa v tomto zákone hovorí o príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky, rozumie sa ...

(2)

Pri skončení služobného pomeru alebo prevedení na inú funkciu podľa § 6 ods. 1 a 2 u príslušníkov ...

§ 8

Ak tento zákon neustanovuje inak, platia o podmienkach a spôsobe vydávania osvedčení a nálezov ...

§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a stráca účinnosť 31. decembrom 1996.

F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky

  • 1)  § 8 a § 11 až 13 zákona č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady ...
  • 2)  § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného ...
  • 3)  § 110 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb.
  • 4)  § 16 ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb.
  • 5)  § 109 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb.
  • 6)  § 35 až 37 a § 110 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb.
  • 7)  § 142 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb.
  • 8)  Zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákona ...
  • 9)  Zákon č. 451/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb.Zákon č. 100/1970 Zb. v znení ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore