Všetky konsolidované znenia predpisu 73/2021

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.2021 účinný od 01.04.2021
MENU
Hore