Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70502
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z. 724/2002 účinný od 01.01.2004 do 31.12.2008


Platnosť od: 24.12.2002
Účinnosť od: 01.01.2004
Účinnosť do: 31.12.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD4 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z. 724/2002 účinný od 01.01.2004 do 31.12.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 724/2002 s účinnosťou od 01.01.2004 na základe 601/2003

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z., zákona č. 155/1999 ...

1.

V § 7 ods. 6 písm. e) sa vypúšťa slovo „kalendárne".

2.

V § 7 ods. 6 sa vypúšťa písmeno j) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 16a.

Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno j).

3.

V § 42 sa vypúšťa odsek 8.

4.

V § 43 ods. 12 sa vypúšťajú slová „vrátane úhrady, ktorú platí občan za starostlivosť ...

5.

V § 48 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi zo subjektívnych dôvodov, sa dávkou sociálnej pomoci ...

6.

V § 48 ods. 4 sa slová „3 a 4" nahrádzajú slovami „2 a 3" a za slovami „v jednej sume" sa ...

7.

V § 48 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 13 sa označujú ako odseky 5 až 12.

8.

V § 48 ods. 5 sa slová „v odseku 4" nahrádzajú slovami „v odsekoch 2 až 4".

9.

V § 57 ods. 4 sa vypúšťajú slová „bez sprievodcu".

10.

V § 58 ods. 11 sa slová „1,5 % zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného ...

11.

V § 59 ods. 1 sa vypúšťajú slová „s výnimkou druhého mechanického vozíka, druhého elektrického ...

12.

V § 61 ods. 5 sa slová „na pracovné, vzdelávacie, rodinné a občianske aktivity" nahrádzajú ...

13.

V § 63 ods. 6 sa suma „500 000 Sk" nahrádza sumou „550 000 Sk", suma „100 000 Sk" sa nahrádza ...

14.

V § 63 ods. 9 sa suma „350 000 Sk" nahrádza sumou „250 000 Sk".

15.

§ 64 vrátane nadpisu znie:

„§ 64 Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov (1) Občanovi s ťažkým zdravotným ...

16.

V § 64a ods. 4 sa slová „1,65-násobku sumy životného mimina pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného ...

17.

V § 64a ods. 5 sa slová „1,35-násobku sumy životného mimina pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného ...

18.

V § 64a ods. 6 sa slová „2,15-násobku sumy životného mimina pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného ...

19.

V § 67 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:

„o) poskytuje finančné prostriedky na úhradu výdavkov na poskytovanie opatrovateľskej služby ...

Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p).

20.

V § 68 písm. a) siedmom bode sa vypúšťajú slová „bez sprievodcu".

21.

V § 68 písm. a) štrnástom bode sa slová „§ 48 ods. 10" nahrádzajú slovami „§ 48 ods. 7". ...

22.

V § 86 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo obec" a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

23.

V § 86 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Výročná správa o činnosti a o hospodárení subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa ...

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.

24.

V § 91 odsek 2 znie:

„(2) Na konanie o poskytovaní dávky sociálnej pomoci, o poskytovaní peňažného príspevku na ...

25.

V § 101 ods. 1 sa za slová „začalo konanie o" vkladajú slová „príspevku za opatrovanie,".

26.

V § 106 sa vypúšťa odsek 5.

27.

§ 106a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Pri poskytovaní sociálnej pomoci obcou a samosprávnym krajom sa odseky 1 až 5 použijú rovnako.“. ...

28.

Za § 110g sa vkladajú § 110h a 110i, ktoré znejú:

„§ 110h (1) O žiadostiach o poskytnutie dávky sociálnej pomoci, o ktorých príslušný orgán ...

29.

Doterajšie prílohy č. 7, 7a, 8 až 10 sa nahrádzajú novými prílohami č. 7, 7a, 8 až 10, ktoré ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore