Všetky konsolidované znenia predpisu 67/2010

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.06.2017 účinný od 01.06.2017
2 01.06.2015 účinný od 01.06.2015 do 31.05.2017
3 01.11.2014 262/2014 Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 262/2014 účinný od 01.11.2014 do 31.05.2015
4 01.11.2013 319/2013 Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) 319/2013 účinný od 01.11.2013 do 31.10.2014
5 01.12.2012 339/2012 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 339/2012 účinný od 01.12.2012 do 31.10.2013
6 01.12.2010 účinný od 01.12.2010 do 30.11.2012
7 01.04.2010 účinný od 01.04.2010 do 30.11.2010
8 27.02.2010 účinný od 27.02.2010 do 31.03.2010
MENU
Hore