Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 654/2004 účinný od 01.01.2005


Platnosť od: 10.12.2004
Účinnosť od: 01.01.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Správa finančných trhov, Štátna hospodárska politika, Štátne fondy, Stavebníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD4 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 654/2004 účinný od 01.01.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 654/2004 s účinnosťou od 01.01.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady ...

1.

V § 2 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) investovanie na vlastný účet a obchodovanie na vlastný účet s 1. finančnými nástrojmi ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

„1a) § 5 písm. e) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z. 1b) § 5 písm. ...

2.

V § 2 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) poskytovanie stavebných úverov na stavebné účely podľa § 11 ods. 1 zo zdrojov mimo fondu ...

Doterajšie písmená d), e) a f) sa označujú ako písmená e), f) a g).

3.

V § 2 ods. 3 písm. e) sa slová „platobného styku a zúčtovania“ nahrádzajú slovami „prevodov ...

4.

V § 2 ods. 4 na konci sa pripája táto veta: „Stavebná sporiteľňa môže začať investovanie ...

5.

V § 6 odsek 4 znie:

„(4) Ministerstvo poskytne informáciu Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...

6.

V § 6 ods. 5 sa za slovo „odkladu“ vkladajú slová „Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja ...

7.

V § 8 ods. 5 písm. a) sa číslo „5 %“ nahrádza číslom „10 %“.

8.

V § 8 ods. 5 písm. b) sa číslo „10 %“ nahrádza číslom „15 %“.

9.

V § 8 ods. 6 sa číslo „10 %“ nahrádza číslom „20 %“.

10.

V § 10 odsek 3 znie:

„(3) Štátna prémia sa určuje percentuálnym podielom z ročného vkladu na základe výpočtu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13ca znie:

„13ca) § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov ...

11.

V § 10 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na ...

12.

V § 10 ods. 7 druhá veta znie: „Ak vznikne nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení ...

13.

V § 10b ods. 1 sa slovo „Ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo výstavby a regionálneho ...

14.

V § 10b ods. 1 sa číslo „25“ nahrádza číslom „35“.

15.

V § 12 ods. 2 písm. b) sa slová „štátnych dlhopisov“ nahrádzajú slovom „dlhopisov“.

16.

Za § 13d sa vkladá § 13e, ktorý znie:

„§ 13e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005 (1) Výšku štátnej prémie ...

17.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:

„Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. Vzorec na výpočet percentuálneho ...

2.

§ 10 sa dopĺňa písmenom f ), ktoré znie:

„f)
poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore