Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 65/2022 účinný od 09.03.2022 do 14.03.2022

Platnosť od: 09.03.2022
Účinnosť od: 09.03.2022
Účinnosť do: 14.03.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Národné hospodárstvo, Dane z príjmu, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 65/2022 účinný od 09.03.2022 do 14.03.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 65/2022 s účinnosťou od 09.03.2022

Legislatívny proces k zákonu 65/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení ...

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ...

Za § 24ac sa vkladá § 24ad, ktorý znie:

„§ 24ad (1) Pri uplatnení daňového bonusu39) sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných ...

Čl. II

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ...

Za § 24ac sa vkladá § 24ad, ktorý znie:

„§ 24ad (1) Pri uplatnení daňového bonusu39) sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 15. marca 2022.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 15. marca 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore