Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72008
Dôvodové správy: 2580
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 65/2019 účinný od 01.07.2019


Platnosť od: 04.03.2019
Účinnosť od: 01.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne fondy, Podpora výstavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 65/2019 účinný od 01.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 65/2019 s účinnosťou od 01.07.2019

Legislatívny proces k zákonu 65/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. a zákona ...

1.

V § 6 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
kúpou bytu v rodinnom dome,“.

2.

V § 6 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
stavebnými úpravami bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome,“.

3.

V § 6 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Na účely tohto zákona sa a) kúpou bytu podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a kúpou nájomného ...

4.

V § 7 ods. 2 a ods. 3 sa za slová „§ 6 ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová „a stavebné úpravy ...

5.

V § 8 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) najviac 30 000 eur na byt, ak ide o stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome ...

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).

6.

V § 8 ods. 5 sa za slová „§ 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu“ vkladajú slová „a tretieho ...

7.

V § 8 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Do obstarávacej ceny stavebných úprav bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ...

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.

8.

V § 8 ods. 9 sa slová „odsekov 4 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 až 8“.

9.

V § 10 odsek 4 znie:

„(4) Ak podľa tohto zákona je možné obstarať byt starší ako tri roky, ustanovenie odseku 1 ...

10.

V § 10 ods. 5 sa v úvodnej vete za slová „§ 6 ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová „prvého ...

11.

V § 10 ods. 5 písm. e) sa slovo „samelého“ nahrádza slovom „osamelého“.

12.

V § 10 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) možno podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. ...

Doterajšie odseky 6 až 22 sa označujú ako odseky 7 až 23.

13.

V § 10 ods. 7 sa za slová „odseku 5“ vkladajú slová „a 6“.

14.

V § 10 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „poskytnutého podľa § 8 ods. 1 písm. a)“.

15.

V § 10 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Suma odpustenej časti úveru podľa odseku 8 nepresiahne 6 000 eur, ak a) ide o žiadateľa ...

Doterajšie odseky 9 až 23 sa označujú ako odseky 10 až 24.

16.

V § 10 ods. 10 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

17.

V § 10 ods. 12 písm. c) treťom bode sa slová „odseky 11 a 12“ nahrádzajú slovami „odseky ...

18.

V § 10 ods. 20 sa slová „odseku 17“ nahrádzajú slovami „odseku 19“.

19.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13a Podmienky poskytnutia podpory na stavebné úpravy bytuv bytovom dome alebo rodinnom dome (1) Podporu ...

20.

V § 16 ods. 2 písm. j) sa slová „§ 10 ods. 10 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. ...

21.

V § 18 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) obstaranie bytu alebo nájomného bytu podľa § 10 ods. 1, 2, ods. 12 písm. a) a b) alebo ods. ...

22.

V § 18 ods. 4 sa slová „§ 10 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 12“.

23.

Za § 23b sa vkladá § 23c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2019 Žiadosti o poskytnutie podpory ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2019.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore