Všetky konsolidované znenia predpisu 63/2019

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.2019 účinný od 01.04.2019
MENU
Hore