Články k predpisu 599/2003

ÚSTAVNÁ AKCEPTOVATEĽNOSŤ EKONOMICKEJ ČINNOSTIVO VZŤAHU K HMOTNEJ NÚDZI

Abstrakt
Z legislatívneho hľadiska právo sociálneho zabezpečenia sa vyvíja v troch systémoch - poisťovací systém, systém štátnej sociálnej podpory, systém sociálnej pomoci. Sociálnou pomocou okrem iného sa rozumie aj riešenie hmotnej núdze, ktorá je závislá od príjmu členov domácností. Diskutabilnou je skutočnosť, či dávku v hmotnej núdzi možno podmieniť aktiváciou subjektu k určitej ekonomickej činnosti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
jednorazová dávka v hmotnej núdzi
Priradené k predpisu:
599/2003 paragrafy: 15


Vydané: 26.08.2018
Autor: Doc. JUDr., Ján Matlák, CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Doc. JUDr., Ján Matlák, CSc.
MENU
Hore