Podzákonné predpisy k predpisu 580/2004

 1. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov 10/2011 účinný od 15.01.2011 do 15.04.2012
 2. platnýVyhláška o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie 116/2014 účinný od 15.04.2015
 3. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 23/2013 Z. z. 126/2013 účinný od 01.06.2013
 4. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 267/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 127/2013 účinný od 01.06.2013
 5. platnýRek. vyhláška o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie 130/2012 účinný od 01.06.2013
 6. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov 13/2010 účinný od 15.01.2010 do 15.04.2012
 7. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 177/2007 Z. z. 161/2008 účinný od 01.05.2008 do 15.04.2012
 8. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov 169/2009 účinný od 16.05.2009 do 15.04.2012
 9. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z.z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie 177/2007 účinný od 01.04.2007 do 15.04.2012
 10. platnýVyhláška ktorou sa ustanovujú dátové rozhrania na zasielanie údajov 191/2012 účinný od 02.07.2012
 11. platnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 548/2005 Z.z. o poplatku za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia 207/2007 účinný od 01.05.2007
 12. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie 23/2013 účinný od 01.02.2013
 13. platnýVyhláška ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 232/2014 účinný od 01.09.2014
 14. neplatnýRek. vyhláška o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie 239/2006 účinný od 15.01.2011 do 15.04.2012
 15. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012 262/2012 účinný od 10.09.2012
 16. platnýVyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kritériách na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín a na jej vyradenie z tohto zoznamu 263/2012 účinný od 10.09.2012
 17. platnýVyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaraďovaní poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín 264/2012 účinný od 10.09.2012
 18. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012 265/2012 účinný od 10.09.2012
 19. platnýVyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov 266/2012 účinný od 10.09.2012
 20. platnýRek. vyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 267/2012 účinný od 01.06.2013
 21. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje cezhraničná zdravotná starostlivosť, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne na účely jej preplatenia 341/2013 účinný od 01.11.2013
 22. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 201 396/2014 účinný od 31.12.2014
 23. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2015 397/2014 účinný od 31.12.2014
 24. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2013 417/2012 účinný od 31.12.2012
 25. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2013 418/2012 účinný od 31.12.2012
 26. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2014 447/2013 účinný od 31.12.2013
 27. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2014 448/2013 účinný od 31.12.2013
 28. neplatnýVyhláška o poplatku za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia 548/2005 účinný od 15.12.2005 do 31.07.2011
 29. neplatnýVyhláška o podrobnostiach o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 769/2004 účinný od 01.01.2005 do 27.04.2006
MENU
Hore