Všetky konsolidované znenia predpisu 58/2001

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.03.2001 účinný od 01.03.2001 do 31.12.2004
MENU
Hore