Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 58/2001 účinný od 01.03.2001 do 31.12.2004

Platnosť od: 21.02.2001
Účinnosť od: 01.03.2001
Účinnosť do: 31.12.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Miestne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 58/2001 účinný od 01.03.2001 do 31.12.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 58/2001 s účinnosťou od 01.03.2001
Načítavam znenie...
MENU
Hore