Dôvodové správy k predpisu 57/2010

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 57/2010 , dátum vydania: 26.02.2010
MENU
Hore