Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69441
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska 566/1992 účinný od 01.05.2019 do 31.08.2019


Platnosť od: 11.12.1992
Účinnosť od: 01.05.2019
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST25 JUD21 DS11 EU PP127 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska 566/1992 účinný od 01.05.2019 do 31.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 566/1992 s účinnosťou od 01.05.2019 na základe 95/2019

Legislatívny proces k zákonu 95/2019

RUŠÍ PREDPIS:
22/1992 Zb. Smernica o bezpečnostnom zasklení a zasklievacích materiáloch na motorových a ich prípojných vozidlách 22/1992 účinný od 13.04.1992 Zákon o Štátnej banke česko-slovenskej
76/1976 Zb. Zákon o razbe československých dukátov 76/1976 účinný od 02.07.1976 do 30.04.2001 Zákon o razbe československých dukátov
76/1976 Zb. o ražbe československých dukátov 76/1976 účinný od 02.07.1976 do 01.05.2001 Zákon o razbe československých dukátov
MENÍ:
221/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 221/2019 účinný od 01.01.2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 95/2019 účinný od 01.05.2019 Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
177/2018 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.01.2019 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
125/2016 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2016 účinný od 01.01.2017 Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2016 účinný od 01.08.2019 Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
373/2014 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 373/2014 účinný od 01.01.2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
373/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 373/2014 účinný od 01.01.2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
403/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 403/2010 účinný od 01.01.2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2009 účinný od 01.06.2019 Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
659/2007 Z. z. Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 659/2007 účinný od 01.01.2013 Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
519/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 519/2005 účinný od 01.01.2006 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
747/2004 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 01.01.2019 Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
602/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 602/2003 účinný od 01.07.2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
149/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov 149/2001 účinný od 01.01.2002 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov
348/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 348/1999 účinný od 01.01.2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
118/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 118/1996 účinný od 01.06.2017 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
386/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 386/1996 účinný od 01.03.2012 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
202/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 202/1995 účinný od 01.07.2016 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
249/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov 249/1994 účinný od 01.01.2012 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov
374/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 374/1994 účinný od 01.01.2012 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
159/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov 159/1993 účinný od 01.01.2005 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov
26/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona 26/1993 účinný od 01.01.2008 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona
JE VYKONÁVANÝ:
68/2019 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika 68/2019 účinný od 05.03.2019 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika
69/2019 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika 69/2019 účinný od 05.03.2019 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika
97/2019 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Univerzity Komenského v Bratislave 97/2019 účinný od 18.04.2019 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Univerzity Komenského v Bratislave
149/2018 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Dušana Samuela Jurkoviča 149/2018 účinný od 25.05.2018 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Dušana Samuela Jurkoviča
181/2018 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou nenásilného spontánneho odporu občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 181/2018 účinný od 22.06.2018 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou nenásilného spontánneho odporu občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968
2/2018 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 1150. výročia uznania slovanského liturgického jazyka 2/2018 účinný od 05.01.2018 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 1150. výročia uznania slovanského liturgického jazyka
219/2018 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky 219/2018 účinný od 24.07.2018 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky
267/2018 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenskao vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 400. výročia korunovácie Ferdinanda II. v Bratislave 267/2018 účinný od 25.09.2018 Oznámenie Národnej banky Slovenskao vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 400. výročia korunovácie Ferdinanda II. v Bratislave
297/2018 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 10. výročia zavedenia eura v Slovenskej republike 297/2018 účinný od 22.10.2018 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 10. výročia zavedenia eura v Slovenskej republike
3/2018 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Adama Františka Kollára 3/2018 účinný od 05.01.2018 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Adama Františka Kollára
32/2018 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave 32/2018 účinný od 08.02.2018 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave
156/2017 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Boženy Slančíkovej Timravy 156/2017 účinný od 14.06.2017 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Boženy Slančíkovej Timravy
228/2017 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu 228/2017 účinný od 30.09.2017 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu
229/2017 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 25 eur pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky 229/2017 účinný od 30.09.2017 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 25 eur pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky
230/2017 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurápri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky 230/2017 účinný od 30.09.2017 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurápri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky
64/2017 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Levoča a 500. výročia dokončenia hlavného oltára 64/2017 účinný od 24.03.2017 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Levoča a 500. výročia dokončenia hlavného oltára
150/2016 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 150/2016 účinný od 08.04.2016 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote
34/2016 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 1. decembra 2015 č. 23/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 19/2014 o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely. 34/2016 účinný od 01.01.2016 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 1. decembra 2015 č. 23/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 19/2014 o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely.
347/2016 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu 347/2016 účinný od 19.12.2016 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu
258/2015 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy 258/2015 účinný od 17.10.2015 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy
306/2015 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie 306/2015 účinný od 11.11.2015 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
248/2014 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 2. septembra 2014 č. 19/2014 o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely 248/2014 účinný od 01.01.2015 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 2. septembra 2014 č. 19/2014 o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely
248/2014 Z. z. Oznámenie o vydaní PP o vydaní opatrenia z 2. septembra 2014 č. 19/2014 o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely. 248/2014 účinný od 01.01.2015 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 2. septembra 2014 č. 19/2014 o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely
249/2014 Z. z. Oznámenie o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur 249/2014 účinný od 01.11.2014 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur
249/2014 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur 249/2014 účinný od 01.11.2014 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur
11/2011 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok 11/2011 účinný od 15.01.2011 Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok
11/2011 Z. z. Vyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok 11/2011 účinný od 15.01.2011 Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok
302/2008 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 1 000 Sk s tematikou rozlúčky so slovenskou korunou 302/2008 účinný od 01.11.2008 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 1 000 Sk s tematikou rozlúčky so slovenskou korunou
302/2008 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 1 000 Sk s tematikou rozlúčky so slovenskou korunou 302/2008 účinný od 01.11.2008 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 1 000 Sk s tematikou rozlúčky so slovenskou korunou
457/2008 Z. z. Oznámenie o vydaní PP o vydaní opatrenia zo 4. novembra 2008 č. 22/2008 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely. 457/2008 účinný od 01.01.2009 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely
58/2008 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 400. výročia korunovácie Mateja II. v Bratislave 58/2008 účinný od 01.06.2008 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 400. výročia korunovácie Mateja II. v Bratislave
58/2008 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 400. výročia korunovácie Mateja II. v Bratislave 58/2008 účinný od 01.06.2008 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 400. výročia korunovácie Mateja II. v Bratislave
607/2008 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok 607/2008 účinný od 15.01.2011 Vyhláška Národnej banky Slovenska o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok
607/2008 Z. z. Rek. vyhláška o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok 607/2008 účinný od 15.01.2011 Vyhláška Národnej banky Slovenska o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok
9/2008 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny Národný park Nízke Tatry 9/2008 účinný od 01.05.2008 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Nízke Tatry
9/2008 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Nízke Tatry 9/2008 účinný od 01.05.2008 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Nízke Tatry
183/2007 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk pri príležitosti 450. výročia ukončenia výstavby Starej pevnosti v Komárne 183/2007 účinný od 01.05.2007 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk pri príležitosti 450. výročia ukončenia výstavby Starej pevnosti v Komárne
183/2007 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk pri príležitosti 450. výročia ukončenia výstavby Starej pevnosti v Komárne 183/2007 účinný od 01.05.2007 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk pri príležitosti 450. výročia ukončenia výstavby Starej pevnosti v Komárne
271/2007 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 do obehu 271/2007 účinný od 01.08.2007 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 do obehu
271/2007 Z. z. Vyhláška o druhom vydaní bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 do obehu 271/2007 účinný od 01.08.2007 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 do obehu
498/2007 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia úmrtia Andreja Kmeťa 498/2007 účinný od 01.02.2008 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia úmrtia Andreja Kmeťa
498/2007 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia úmrtia Andreja Kmeťa 498/2007 účinný od 01.02.2008 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia úmrtia Andreja Kmeťa
507/2007 Z. z. Oznámenie o vydaní PP o vydaní opatrenia z 23. októbra 2007 č. 14/2007 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely 507/2007 účinný od 01.01.2008 do 31.12.2008 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely
448/2006 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Karola Kuzmányho 448/2006 účinný od 01.08.2006 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Karola Kuzmányho
448/2006 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Karola Kuzmányho 448/2006 účinný od 01.08.2006 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Karola Kuzmányho
547/2006 Z. z. Vyhláška o treťom vydaní bankoviek po 20 Sk vzoru 1995 do obehu 547/2006 účinný od 01.11.2006 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o treťom vydaní bankoviek po 20 Sk vzoru 1995 do obehu
547/2006 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o treťom vydaní bankoviek po 20 Sk vzoru 1995 do obehu 547/2006 účinný od 01.11.2006 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o treťom vydaní bankoviek po 20 Sk vzoru 1995 do obehu
556/2006 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk na pripomenutie posledného panovníka Veľkomoravskej ríše Mojmíra II. 556/2006 účinný od 15.11.2006 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk na pripomenutie posledného panovníka Veľkomoravskej ríše Mojmíra II.
556/2006 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk na pripomenutie posledného panovníka Veľkomoravskej ríše Mojmíra II. 556/2006 účinný od 15.11.2006 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk na pripomenutie posledného panovníka Veľkomoravskej ríše Mojmíra II.
617/2006 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala 617/2006 účinný od 01.01.2007 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala
617/2006 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala 617/2006 účinný od 01.01.2007 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala
88/2006 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny - Národný park Muránska planina 88/2006 účinný od 01.03.2006 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Muránska planina
88/2006 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Muránska planina 88/2006 účinný od 01.03.2006 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Muránska planina
288/2005 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave 288/2005 účinný od 01.07.2005 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave
288/2005 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave 288/2005 účinný od 01.07.2005 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave
486/2005 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 50 Sk vzoru 1995 do obehu 486/2005 účinný od 01.12.2005 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 50 Sk vzoru 1995 do obehu
486/2005 Z. z. Vyhláška o druhom vydaní bankoviek po 50 Sk vzoru 1995 do obehu 486/2005 účinný od 01.12.2005 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 50 Sk vzoru 1995 do obehu
511/2005 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave 511/2005 účinný od 01.12.2005 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave
511/2005 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave 511/2005 účinný od 01.12.2005 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave
52/2005 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny Národný park Slovenský kras 52/2005 účinný od 01.03.2005 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Slovenský kras
52/2005 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Slovenský kras 52/2005 účinný od 01.03.2005 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Slovenský kras
549/2005 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia uzavretia Bratislavského mieru 549/2005 účinný od 15.12.2005 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia uzavretia Bratislavského mieru
549/2005 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia uzavretia Bratislavského mieru 549/2005 účinný od 15.12.2005 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia uzavretia Bratislavského mieru
219/2004 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných bimetalových mincí v nominálnej hodnote 10 000 Sk pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie 219/2004 účinný od 01.05.2004 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných bimetalových mincí v nominálnej hodnote 10 000 Sk pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie
219/2004 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných bimetalových mincí v nominálnej hodnote 10 000 Sk pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie 219/2004 účinný od 01.05.2004 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných bimetalových mincí v nominálnej hodnote 10 000 Sk pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie
228/2004 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie 228/2004 účinný od 01.05.2004 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie
228/2004 Z. z. Nariadenie ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia uplatniteľné na nariadenie (ES) 565/2002 z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Litvy, Lotišska, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska 228/2004 účinný od 01.05.2004 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie
228/2004 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie 228/2004 účinný od 01.05.2004 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie
400/2004 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia“ 400/2004 účinný od 01.08.2004 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia“
400/2004 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk s tematikou "Svetové dedičstvo UNESCO - Bardejov, mestská pamiatková rezervácia" 400/2004 účinný od 01.08.2004 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia“
518/2004 Z. z. Vyhláška o druhom vydaní bankoviek po 20 Sk vzoru 1995 do obehu 518/2004 účinný od 01.10.2004 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 20 Sk vzoru 1995 do obehu
518/2004 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 20 Sk vzoru 1995 do obehu 518/2004 účinný od 01.10.2004 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 20 Sk vzoru 1995 do obehu
589/2004 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 300. výročia narodenia Jána Andreja Segnera 589/2004 účinný od 15.11.2004 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 300. výročia narodenia Jána Andreja Segnera
589/2004 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 300. výročia narodenia Jána Andreja Segnera 589/2004 účinný od 15.11.2004 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 300. výročia narodenia Jána Andreja Segnera
602/2004 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia“ 602/2004 účinný od 01.12.2004 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia“
602/2004 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk s tematikou "Svetové dedičstvo UNESCO - Bardejov, mestská pamiatková rezervácia" 602/2004 účinný od 01.12.2004 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia“
603/2004 Z. z. Vyhláška o druhom treťom bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu 603/2004 účinný od 01.12.2004 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o treťom vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu
603/2004 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o treťom vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu 603/2004 účinný od 01.12.2004 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o treťom vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu
84/2004 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätnych strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia úmrtia Wolfganga Kempelena 84/2004 účinný od 25.02.2004 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia úmrtia Wolfganga Kempelena
84/2004 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia úmrtia Wolfganga Kempelena 84/2004 účinný od 25.02.2004 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia úmrtia Wolfganga Kempelena
200/2003 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Škultétyho 200/2003 účinný od 01.11.2003 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Škultétyho
200/2003 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Škultétyho 200/2003 účinný od 01.11.2003 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Škultétyho
35/2003 Z. z. Smernica ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia, a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti, smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES 35/2003 účinný od 25.06.2003 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Imricha Karvaša
431/2003 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí s motívmi slovenských bankoviek v nominálnej hodnote 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 200 Sk, 500 Sk, 1 000 Sk a 5 000 Sk 431/2003 účinný od 10.11.2003 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí s motívmi slovenských bankoviek v nominálnej hodnote 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 200 Sk, 500 Sk, 1 000 Sk a 5 000 Sk
431/2003 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných mincí s motívmi slovenských bankoviek v nominálnej hodnote 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 200 Sk, 500 Sk, 1 000 Sk a 5 000 Sk 431/2003 účinný od 10.11.2003 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí s motívmi slovenských bankoviek v nominálnej hodnote 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 200 Sk, 500 Sk, 1 000 Sk a 5 000 Sk
459/2003 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o ukončení platnosti mincí v nominálnej hodnote 10 halierov vzoru 1993 a mincí v nominálnej hodnote 20 halierov vzoru 1993 459/2003 účinný od 15.12.2003 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o ukončení platnosti mincí v nominálnej hodnote 10 halierov vzoru 1993 a mincí v nominálnej hodnote 20 halierov vzoru 1993
459/2003 Z. z. Vyhláška o ukončení platnosti mincí v nominálnej hodnote 10 halierov vzoru 1993 a mincí v nominálnej hodnote 20 halierov vzoru 1993 459/2003 účinný od 15.12.2003 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o ukončení platnosti mincí v nominálnej hodnote 10 halierov vzoru 1993 a mincí v nominálnej hodnote 20 halierov vzoru 1993
474/2003 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1999 do obehu 474/2003 účinný od 05.12.2003 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1999 do obehu
474/2003 Z. z. Vyhláška o druhom vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1999 do obehu 474/2003 účinný od 05.12.2003 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1999 do obehu
94/2003 Z. z. Smernica ktorou sa ustanovujú zásady a metodické pokyny správnej výrobnej praxe týkajúcej sa liekov na humánne použitie a skúšaných liekov na humánne použitie 94/2003 účinný od 03.11.2003 Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 662/2002 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 1 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky
153/2002 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou "Svetové dedičstvo UNESCO - Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry" 153/2002 účinný od 15.04.2002 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO - Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry"
153/2002 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO - Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry" 153/2002 účinný od 15.04.2002 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO - Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry"
22/2002 Z. z. Smernica o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb 22/2002 účinný od 24.04.2002 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Ľudovíta Fullu
519/2002 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu 519/2002 účinný od 11.09.2002 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu
519/2002 Z. z. Vyhláška o druhom vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu 519/2002 účinný od 11.09.2002 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu
662/2002 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 1 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky 662/2002 účinný od 15.03.2003 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 1 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky
662/2002 Z. z. Rek. vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 1 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky 662/2002 účinný od 15.03.2003 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 1 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky
663/2002 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných bimetalových mincí v hodnote 10 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky 663/2002 účinný od 07.12.2002 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných bimetalových mincí v hodnote 10 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky
663/2002 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných bimetalových mincí v hodnote 10 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky 663/2002 účinný od 07.12.2002 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných bimetalových mincí v hodnote 10 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky
176/2001 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny - Národný park Malá Fatra 176/2001 účinný od 18.05.2001 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Malá Fatra
176/2001 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Malá Fatra 176/2001 účinný od 18.05.2001 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Malá Fatra
395/2001 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti začiatku tretieho tisícročia 395/2001 účinný od 05.10.2001 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti začiatku tretieho tisícročia
395/2001 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti začiatku tretieho tisícročia 395/2001 účinný od 05.10.2001 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti začiatku tretieho tisícročia
454/2001 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry“ 454/2001 účinný od 15.11.2001 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry“
454/2001 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou "Svetové dedičstvo UNESCO - Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry" 454/2001 účinný od 15.11.2001 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry“
456/2001 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých možno zhotoviť a používať reprodukcie bankoviek, pamätných bankoviek, mincí, pamätných mincí, obchodných mincí a cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska, ako aj predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú, vrátane ich záznamov v elektronickej forme 456/2001 účinný od 01.01.2009 Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých možno zhotoviť a používať reprodukcie bankoviek, pamätných bankoviek, mincí, pamätných mincí, obchodných mincí a cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska, ako aj predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú, vrátane ich záznamov v elektronickej forme
458/2001 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 80. výročia narodenia Alexandra Dubčeka 458/2001 účinný od 21.11.2001 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 80. výročia narodenia Alexandra Dubčeka
458/2001 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 80. výročia narodenia Alexandra Dubčeka 458/2001 účinný od 21.11.2001 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 80. výročia narodenia Alexandra Dubčeka
464/2001 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých podnikatelia môžu spracúvať bankovky a mince pre iné osoby, postup bánk a podnikateľov pri spracúvaní bankoviek a mincí 464/2001 účinný od 01.01.2009 Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých podnikatelia môžu spracúvať bankovky a mince pre iné osoby, postup bánk a podnikateľov pri spracúvaní bankoviek a mincí
465/2001 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri prijímaní zákonných peňazí a pri nakladaní s nimi a podrobnosti o poskytovaní náhrad za necelé bankovky alebo za inak poškodené bankovky a mince 465/2001 účinný od 01.01.2009 Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri prijímaní zákonných peňazí a pri nakladaní s nimi a podrobnosti o poskytovaní náhrad za necelé bankovky alebo za inak poškodené bankovky a mince
109/2000 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti 250. výročia úmrtia Samuela Mikovíniho 109/2000 účinný od 30.03.2000 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti 250. výročia úmrtia Samuela Mikovíniho
109/2000 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti 250. výročia úmrtia Samuela Mikovíniho 109/2000 účinný od 30.03.2000 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti 250. výročia úmrtia Samuela Mikovíniho
278/2000 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o ukončení platnosti pamätných strieborných mincí česko-slovenskej meny vydaných od 21. augusta 1954 do 31. decembra 1992 278/2000 účinný od 30.09.2000 Vyhláška Národnej banky Slovenska o ukončení platnosti pamätných strieborných mincí česko-slovenskej meny vydaných od 21. augusta 1954 do 31. decembra 1992
278/2000 Z. z. Vyhláška o ukončení platnosti pamätných strieborných mincí česko-slovenskej meny vydaných od 21. augusta 1954 do 31. decembra 1992 278/2000 účinný od 30.09.2000 Vyhláška Národnej banky Slovenska o ukončení platnosti pamätných strieborných mincí česko-slovenskej meny vydaných od 21. augusta 1954 do 31. decembra 1992
279/2000 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 250. výročia narodenia Juraja Fándlyho 279/2000 účinný od 25.08.2000 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 250. výročia narodenia Juraja Fándlyho
279/2000 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 250. výročia narodenia Juraja Fándlyho 279/2000 účinný od 25.08.2000 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 250. výročia narodenia Juraja Fándlyho
373/2000 Z. z. Vyhláška o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 2000 do obehu 373/2000 účinný od 11.11.2000 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 2000 do obehu
373/2000 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 2000 do obehu 373/2000 účinný od 11.11.2000 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 2000 do obehu
419/2000 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných jednostranne trimetalových mincí v hodnote 5000 Sk pri príležitosti začiatku tretieho tisícročia 419/2000 účinný od 08.12.2000 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných jednostranne trimetalových mincí v hodnote 5 000 Sk pri príležitosti začiatku tretieho tisícročia
419/2000 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných jednostranne trimetalových mincí v hodnote 5 000 Sk pri príležitosti začiatku tretieho tisícročia 419/2000 účinný od 08.12.2000 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných jednostranne trimetalových mincí v hodnote 5 000 Sk pri príležitosti začiatku tretieho tisícročia
123/1999 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1999 do obehu 123/1999 účinný od 11.06.1999 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1999 do obehu
123/1999 Z. z. Vyhláška o vydaní bankoviek po 5000 vzoru 1999 do obehu 123/1999 účinný od 11.06.1999 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1999 do obehu
124/1999 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Pavla Országha Hviezdoslava 124/1999 účinný od 11.06.1999 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Pavla Országha Hviezdoslava
124/1999 Z. z. Vyhláška o vydaná strieborných pamätných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Pavla Országha Hviezdoslava 124/1999 účinný od 11.06.1999 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Pavla Országha Hviezdoslava
158/1999 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici 158/1999 účinný od 25.06.1999 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici
158/1999 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici 158/1999 účinný od 25.06.1999 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici
189/1999 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej filharmónie 189/1999 účinný od 29.07.1999 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej filharmónie
189/1999 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej filharmónie 189/1999 účinný od 29.07.1999 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej filharmónie
210/1999 Z. z. Vyhláška o druhom vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu 210/1999 účinný od 26.08.1999 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu
210/1999 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu 210/1999 účinný od 26.08.1999 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu
224/1999 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici 224/1999 účinný od 08.09.1999 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici
224/1999 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici 224/1999 účinný od 08.09.1999 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici
320/1999 Z. z. Vyhláška o vydaní bankoviek po 1000 Sk vzoru 1999 do obehu 320/1999 účinný od 04.12.1999 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 do obehu
320/1999 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 do obehu 320/1999 účinný od 04.12.1999 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 do obehu
321/1999 Z. z. Vyhláška o druhom vydaní bankoviek po 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 500 Sk, 1000 Sk vzoru 1993, 200 Sk a 5000 Sk vzoru 1995 do obehu 321/1999 účinný od 04.12.1999 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 500 Sk, 1 000 Sk vzoru 1993, 200 Sk a 5 000 Sk vzoru 1995 do obehu
321/1999 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 500 Sk, 1 000 Sk vzoru 1993, 200 Sk a 5 000 Sk vzoru 1995 do obehu 321/1999 účinný od 04.12.1999 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 500 Sk, 1 000 Sk vzoru 1993, 200 Sk a 5 000 Sk vzoru 1995 do obehu
329/1999 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 10 000 Sk pri príležitosti roku 2000 329/1999 účinný od 10.12.1999 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 10 000 Sk pri príležitosti roku 2000
329/1999 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 10 000 Sk pri príležitosti roku 2000 329/1999 účinný od 10.12.1999 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 10 000 Sk pri príležitosti roku 2000
330/1999 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných striebirných mincí v hodnote 2 000 Sk pri príležitosti roku 2000 330/1999 účinný od 10.12.1999 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 2 000 Sk pri príležitosti roku 2000
330/1999 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 2 000 Sk pri príležitosti roku 2000 330/1999 účinný od 10.12.1999 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 2 000 Sk pri príležitosti roku 2000
351/1999 Z. z. Vyhláška ktorou sa dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z.z. o zásadách platobného styku medzi bankami 351/1999 účinný od 18.12.1999 do 01.01.2003 Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z. z. o zásadách platobného styku medzi bankami
351/1999 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z. z. o zásadách platobného styku medzi bankami 351/1999 účinný od 18.12.1999 do 31.12.2002 Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z. z. o zásadách platobného styku medzi bankami
80/1999 Z. z. Vyhláška o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu 80/1999 účinný od 27.04.1999 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu
80/1999 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu 80/1999 účinný od 27.04.1999 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu
185/1998 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia vzniku prvej Slovenskej národnej rady a vypuknutia slovenského povstania v roku 1848 185/1998 účinný od 16.06.1998 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia vzniku prvej Slovenskej národnej rady a vypuknutia slovenského povstania v roku 1848
185/1998 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia vzniku prvej Slovenskej národnej rady a vypuknutia slovenského povstania v roku 1848 185/1998 účinný od 16.06.1998 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia vzniku prvej Slovenskej národnej rady a vypuknutia slovenského povstania v roku 1848
219/1998 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia 219/1998 účinný od 11.07.1998 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia
219/1998 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO - Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia 219/1998 účinný od 11.07.1998 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia
299/1998 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Smreka 299/1998 účinný od 03.10.1998 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Smreka
299/1998 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Smreka 299/1998 účinný od 03.10.1998 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Smreka
300/1998 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO - Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia 300/1998 účinný od 03.10.1998 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia
300/1998 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia 300/1998 účinný od 03.10.1998 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia
338/1998 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Tatranský národný park 338/1998 účinný od 11.11.1998 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Tatranský národný park
338/1998 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny - Tatranský národný park 338/1998 účinný od 11.11.1998 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Tatranský národný park
94/1998 Z. z. Smernica ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/4/ES a predlžuje dočasná odchýlka použiteľná pre Nemecko a Rakúsko 94/1998 účinný od 31.12.1998 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia príchodu prvého parného vlaku na Slovensko
101/1997 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO - Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia 101/1997 účinný od 10.04.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia
101/1997 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia 101/1997 účinný od 10.04.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia
189/1997 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Pieninský národný park 189/1997 účinný od 08.07.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Pieninský národný park
189/1997 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny - Pieninský národný park 189/1997 účinný od 08.07.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Pieninský národný park
219/1997 Z. z. Vyhláška ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z.z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu v znení vyhlášky č. 9/1994 Z.z., vyhláška Národnej banky Slovenska č. 93/1995 Z.z. o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 131/1995 Z.z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 182/1995 Z.z. o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1995, vyhláška Nár 219/1997 účinný od 13.08.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu v znení vyhlášky č. 9/1994 Z. z., vyhláška Národnej banky Slovenska č. 93/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 131/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 182/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 159/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu a vyhláška Národnej banky Slovenska č. 282/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 1996 do obehu
219/1997 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu v znení vyhlášky č. 9/1994 Z. z., vyhláška Národnej banky Slovenska č. 93/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 131/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 182/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 159/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu a vyhláška Národnej banky Slovenska č. 282/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 1996 do obehu 219/1997 účinný od 13.08.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu v znení vyhlášky č. 9/1994 Z. z., vyhláška Národnej banky Slovenska č. 93/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 131/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 182/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 159/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu a vyhláška Národnej banky Slovenska č. 282/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 1996 do obehu
272/1997 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Štefana Moyzesa 272/1997 účinný od 15.10.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Štefana Moyzesa
272/1997 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Štefana Moyzesa 272/1997 účinný od 15.10.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Štefana Moyzesa
338/1997 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej národnej galérie 338/1997 účinný od 13.12.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej národnej galérie
338/1997 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej národnej galérie 338/1997 účinný od 13.12.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej národnej galérie
5/1997 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Svetozára Hurbana Vajanského 5/1997 účinný od 11.01.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Svetozára Hurbana Vajanského
5/1997 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Svetozára Hurbana Vajanského 5/1997 účinný od 11.01.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Svetozára Hurbana Vajanského
112/1996 Z. z. Vyhláška o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1996 112/1996 účinný od 20.04.1996 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1996
112/1996 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1996 112/1996 účinný od 20.04.1996 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1996
154/1996 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia prvých novodobých olympijských hier a prvej účasti Slovenskej republiky na letných olympijských hrách 154/1996 účinný od 28.05.1996 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia prvých novodobých olympijských hier a prvej účasti Slovenskej republiky na letných olympijských hrách
154/1996 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia prvých novodobých olympijských hier a prvej účasti Slovenskej republiky na letných olympijských hrách 154/1996 účinný od 28.05.1996 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia prvých novodobých olympijských hier a prvej účasti Slovenskej republiky na letných olympijských hrách
159/1996 Z. z. Rek. vyhláška o vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu 159/1996 účinný od 13.08.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu
159/1996 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu 159/1996 účinný od 13.08.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu
165/1996 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Cígera Hronského 165/1996 účinný od 14.06.1996 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Cígera Hronského
165/1996 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Cígera Hronského 165/1996 účinný od 14.06.1996 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Cígera Hronského
230/1996 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia otvorenia prevádzky ozubnicovej železnice na trati Štrba - Štrbské Pleso 230/1996 účinný od 31.07.1996 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia otvorenia prevádzky ozubnicovej železnice na trati Štrba – Štrbské pleso
230/1996 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia otvorenia prevádzky ozubnicovej železnice na trati Štrba – Štrbské pleso 230/1996 účinný od 31.07.1996 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia otvorenia prevádzky ozubnicovej železnice na trati Štrba – Štrbské pleso
268/1996 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 250. výročia narodenia Mórica Beňovského 268/1996 účinný od 17.09.1996 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 250. výročia narodenia Mórica Beňovského
268/1996 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 250. výročia narodenia Mórica Beňovského 268/1996 účinný od 17.09.1996 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 250. výročia narodenia Mórica Beňovského
282/1996 Z. z. Rek. vyhláška o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 1996 do obehu 282/1996 účinný od 13.08.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 1996 do obehu
282/1996 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 1996 do obehu 282/1996 účinný od 13.08.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 1996 do obehu
31/1996 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Samuela Jurkoviča 31/1996 účinný od 01.02.1996 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Samuela Jurkoviča
31/1996 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Samuela Jurkoviča 31/1996 účinný od 01.02.1996 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Samuela Jurkoviča
342/1996 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO - Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia 342/1996 účinný od 30.11.1996 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia
342/1996 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia 342/1996 účinný od 30.11.1996 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia
120/1995 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Mikuláša Galandu 120/1995 účinný od 16.06.1995 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Mikuláša Galandu
120/1995 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Mikuláša Galandu 120/1995 účinný od 16.06.1995 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Mikuláša Galandu
131/1995 Z. z. Rek. vyhláška o vydaní bankoviek po 1000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995 131/1995 účinný od 13.08.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995
131/1995 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995 131/1995 účinný od 13.08.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995
168/1995 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti Roku ochrany európskej prírody 168/1995 účinný od 11.08.1995 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti Roku ochrany európskej prírody
168/1995 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti Roku ochrany európskej prírody 168/1995 účinný od 11.08.1995 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti Roku ochrany európskej prírody
182/1995 Z. z. Rek. vyhláška o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1995 182/1995 účinný od 13.08.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1995
182/1995 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1995 182/1995 účinný od 13.08.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1995
185/1995 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia začatia prevádzky prvej električky na Slovensku v Bratislave 185/1995 účinný od 31.08.1995 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia začatia prevádzky prvej električky na Slovensku v Bratislave
185/1995 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia začatia prevádzky prvej električky na Slovensku v Bratislave 185/1995 účinný od 31.08.1995 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia začatia prevádzky prvej električky na Slovensku v Bratislave
8/1995 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny - Národný park Slovenský raj 8/1995 účinný od 17.01.1995 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Slovenský raj
8/1995 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Slovenský raj 8/1995 účinný od 17.01.1995 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Slovenský raj
88/1995 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Pavla Jozefa Šafárika 88/1995 účinný od 06.05.1995 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Pavla Jozefa Šafárika
88/1995 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Pavla Jozefa Šafárika 88/1995 účinný od 06.05.1995 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Pavla Jozefa Šafárika
93/1995 Z. z. Rek. vyhláška o vydaní bankoviek po 5000 Sk vzoru 1995 93/1995 účinný od 13.08.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1995
93/1995 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1995 93/1995 účinný od 13.08.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1995
10/1994 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu vzniku Medzinárodného olympijského výboru a k prvej účasti Slovenskej republiky na olympijských hrách 10/1994 účinný od 01.02.1994 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenskej republiky o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu vzniku Medzinárodného olympijského výboru a k prvej účasti Slovenskej republiky na olympijských hrách
10/1994 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenskej republiky o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu vzniku Medzinárodného olympijského výboru a k prvej účasti Slovenskej republiky na olympijských hrách 10/1994 účinný od 01.02.1994 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenskej republiky o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu vzniku Medzinárodného olympijského výboru a k prvej účasti Slovenskej republiky na olympijských hrách
164/1994 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Janka Alexyho 164/1994 účinný od 01.07.1994 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Janka Alexyho
164/1994 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Janka Alexyho 164/1994 účinný od 01.07.1994 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Janka Alexyho
211/1994 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 50. výročiu ozbrojeného protifašistického vystúpenia slovenského národa a k 50. výročiu vylodenia Spojencov v Normandii 211/1994 účinný od 16.08.1994 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 50. výročiu ozbrojeného protifašistického vystúpenia slovenského národa a k 50. výročiu vylodenia Spojencov v Normandii
211/1994 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 50. výročiu ozbrojeného protifašistického vystúpenia slovenského národa a k 50. výročiu vylodenia Spojencov v Normandii 211/1994 účinný od 16.08.1994 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 50. výročiu ozbrojeného protifašistického vystúpenia slovenského národa a k 50. výročiu vylodenia Spojencov v Normandii
275/1994 Z. z. Rek. vyhláška o zásadách platobného styku medzi bankami 275/1994 účinný od 18.12.1999 do 01.01.2003 Vyhláška Národnej banky Slovenska o zásadách platobného styku medzi bankami
275/1994 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o zásadách platobného styku medzi bankami 275/1994 účinný od 18.12.1999 do 31.12.2002 Vyhláška Národnej banky Slovenska o zásadách platobného styku medzi bankami
342/1994 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk k 1 100. výročiu úmrtia panovníka Veľkomoravskej ríše Svätopluka 342/1994 účinný od 21.12.1994 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk k 1 100. výročiu úmrtia panovníka Veľkomoravskej ríše Svätopluka
342/1994 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5000 Sk k 1100. výročiu úmrtia panovníka Veľkomoravskej ríše Svätopluka 342/1994 účinný od 21.12.1994 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk k 1 100. výročiu úmrtia panovníka Veľkomoravskej ríše Svätopluka
9/1994 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu 9/1994 účinný od 31.01.1994 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu
9/1994 Z. z. Vyhláška ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z.z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu 9/1994 účinný od 31.01.1994 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu
118/1993 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1986 a mincí po 10 Kčs vzoru 1990, 1991 a 1992 z obehu 118/1993 účinný od 15.06.1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1986 a mincí po 10 Kčs vzoru 1990, 1991 a 1992 z obehu
118/1993 Z. z. Vyhláška o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1986 a mincí po 10 Kčs vzoru 1990, 1991 a 1992 z obehu 118/1993 účinný od 15.06.1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1986 a mincí po 10 Kčs vzoru 1990, 1991 a 1992 z obehu
137/1993 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1993 137/1993 účinný od 30.06.1993 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1993
137/1993 Z. z. Vyhláška o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1993 137/1993 účinný od 30.06.1993 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1993
146/1993 Z. z. Vyhláška ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 77/1993 Z.z. o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993 146/1993 účinný od 08.07.1993 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 77/1993 Z. z. o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993
146/1993 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 77/1993 Z. z. o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993 146/1993 účinný od 08.07.1993 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 77/1993 Z. z. o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993
163/1993 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí mincí po 1 halieri vzoru 1953, 1962 a 1991 a mincí po 5 halierov vzoru 1977 a 1991 z obehu 163/1993 účinný od 31.07.1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí mincí po 1 halieri vzoru 1953, 1962 a 1991 a mincí po 5 halierov vzoru 1977 a 1991 z obehu
163/1993 Z. z. Vyhláška o stiahnutí mincí po 1 halieri vzoru 1953, 1962 a 1991 a mincí po 5 halieroch vzoru 1977 a 1991 z obehu 163/1993 účinný od 31.07.1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí mincí po 1 halieri vzoru 1953, 1962 a 1991 a mincí po 5 halierov vzoru 1977 a 1991 z obehu
179/1993 Z. z. Vyhláška o vydaní bankoviek po 50 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 50 Kčs z obehu 179/1993 účinný od 15.08.1993 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 50 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 50 Kčs z obehu
179/1993 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 50 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 50 Kčs z obehu 179/1993 účinný od 15.08.1993 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 50 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 50 Kčs z obehu
190/1993 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 100 Sk k vzniku Slovenskej republiky 190/1993 účinný od 01.09.1993 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 100 Sk k vzniku Slovenskej republiky
190/1993 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 100 Sk k vzniku Slovenskej republiky 190/1993 účinný od 01.09.1993 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 100 Sk k vzniku Slovenskej republiky
209/1993 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 20 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 20 Kčs z obehu 209/1993 účinný od 28.09.1993 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 20 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 20 Kčs z obehu
209/1993 Z. z. Vyhláška o vydaní bankoviek po 20 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 20 Kčs z obehu 209/1993 účinný od 28.09.1993 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 20 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 20 Kčs z obehu
210/1993 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 20 halieroch vzoru 1993 a o stiahnutí mincí po 20 halieroch vzoru 1972 a 1991 z obehu 210/1993 účinný od 28.09.1993 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 20 halieroch vzoru 1993 a o stiahnutí mincí po 20 halieroch vzoru 1972 a 1991 z obehu
210/1993 Z. z. Vyhláška o vydaní mincí po 20 halieroch vzoru 1993 a o stiahnutí mincí po 20 halieroch vzoru 1972 a 1991 z obehu 210/1993 účinný od 28.09.1993 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 20 halieroch vzoru 1993 a o stiahnutí mincí po 20 halieroch vzoru 1972 a 1991 z obehu
211/1993 Z. z. Vyhláška o stiahnutí mincí po 50 halieroch vzoru 1978, 1991 a mincí po 1 Kčs vzoru 1957, 1961 a 1991 z obehu 211/1993 účinný od 28.09.1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí mincí po 50 halieroch vzoru 1978 a 1991 a mincí po 1 Kčs vzoru 1957, 1961 a 1991 z obehu
211/1993 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí mincí po 50 halieroch vzoru 1978 a 1991 a mincí po 1 Kčs vzoru 1957, 1961 a 1991 z obehu 211/1993 účinný od 28.09.1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí mincí po 50 halieroch vzoru 1978 a 1991 a mincí po 1 Kčs vzoru 1957, 1961 a 1991 z obehu
218/1993 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 100 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 100 Kčs z obehu 218/1993 účinný od 30.09.1993 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 100 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 100 Kčs z obehu
218/1993 Z. z. Vyhláška o vydaní bankoviek po 100 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 100 Kčs z obehu 218/1993 účinný od 30.09.1993 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 100 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 100 Kčs z obehu
223/1993 Z. z. Vyhláška o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1993 do obehu a o stiahnutí mincí po 10 halieroch vzoru 1974 a 1991 z obehu 223/1993 účinný od 15.10.1993 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1993 do obehu a o stiahnutí mincí po 10 halieroch vzoru 1974 a 1991 z obehu
223/1993 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1993 do obehu a o stiahnutí mincí po 10 halieroch vzoru 1974 a 1991 z obehu 223/1993 účinný od 15.10.1993 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1993 do obehu a o stiahnutí mincí po 10 halieroch vzoru 1974 a 1991 z obehu
224/1993 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí mincí po 2 Kčs vzoru 1972 a 1991 a mincí po 5 Kčs vzoru 1966 a 1991 z obehu 224/1993 účinný od 15.10.1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí mincí po 2 Kčs vzoru 1972 a 1991 a mincí po 5 Kčs vzoru 1966 a 1991 z obehu
224/1993 Z. z. Vyhláška o stiahnutí mincí po 2 Kčs vzoru 1972 a 1991 a mincí po 5 Kčs vzoru 1966 a 1991 z obehu 224/1993 účinný od 15.10.1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí mincí po 2 Kčs vzoru 1972 a 1991 a mincí po 5 Kčs vzoru 1966 a 1991 z obehu
228/1993 Z. z. Rek. vyhláška o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu 228/1993 účinný od 13.08.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o tiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu
228/1993 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o tiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu 228/1993 účinný od 13.08.1997 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o tiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu
233/1993 Z. z. Opatrenie Opatrenie Národnej banky Slovenska o rozšírení úhrad vo voľne vymeniteľnej mene pri reexportných operáciách 233/1993 účinný od 22.10.1993 Opatrenie Národnej banky Slovenska o rozšírení úhrad vo voľne vymeniteľnej mene pri reexportných operáciách
233/1993 Z. z. Opatrenie o rozšírení úhrad vo voĺne vymeniteĺnej mene pri reexportných operáciách 233/1993 účinný od 22.10.1993 Opatrenie Národnej banky Slovenska o rozšírení úhrad vo voľne vymeniteľnej mene pri reexportných operáciách
260/1993 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 500 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 500 Kčs z obehu 260/1993 účinný od 10.11.1993 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 500 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 500 Kčs z obehu
260/1993 Z. z. Vyhláška o vydaní bankoviek po 500 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 500 Kčs z obehu 260/1993 účinný od 10.11.1993 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 500 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 500 Kčs z obehu
281/1993 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 150. výročiu kodifikácie spisovnej slovenčiny 281/1993 účinný od 06.12.1993 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 150. výročiu kodifikácie spisovnej slovenčiny
281/1993 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 150. výročiu kodifikácie spisovnej slovenčiny 281/1993 účinný od 06.12.1993 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 150. výročiu kodifikácie spisovnej slovenčiny
29/1993 Z. z. Smernica o identifikácii ovládačov, oznamovačov a indikátorov pre dvoj alebo trojkolesové motorové vozidlá 29/1993 účinný od 29.07.1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 10 Sk
302/1993 Z. z. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Jána Kollára 302/1993 účinný od 30.12.1993 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Jána Kollára
302/1993 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Jána Kollára 302/1993 účinný od 30.12.1993 do 31.12.2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Jána Kollára
77/1993 Z. z. Smernica týkajúca sa ovocných štiav a určitých podobných výrobkov 77/1993 účinný od 30.09.1993 do 11.07.2003 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore