Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71185
Dôvodové správy: 2417
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 554/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2013


Platnosť od: 16.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2009
Účinnosť do: 31.12.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Rodinné právo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Živnostenské podnikanie, Exekúcie a výkon rozhodnutí, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD20 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 554/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 554/2008 s účinnosťou od 01.01.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili ...

1.

V § 1 ods. 3 sa za slová „prvé dieťa,“ vkladajú slová „druhé dieťa alebo tretie dieťa,“.

2.

V § 2 ods.1 písm. b) druhom bode sa vypúšťajú slová „mladšie ako jeden rok“.

3.

V § 2 ods. 2 písm. a) a písm. b) druhom bode sa za slová „prvé dieťa,“ vkladajú slová „druhé dieťa alebo ...

4.

V § 3a ods. 1 písm. b) sa za slová „prvého dieťaťa,“ vkladajú slová „druhého dieťaťa alebo tretieho ...

5.

V § 3a ods. 2 sa za slovo „pôrode“ vkladá čiarka a slová „druhom pôrode alebo treťom pôrode“ a za slová ...

6.

§ 3a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Nárok na príplatok k príspevku pri narodení druhého dieťaťa alebo tretieho dieťaťa nevzniká oprávnenej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5b až 5h znejú:

„5b) § 33, 102 až 105 Trestného zákona. 5c) § 45 zákona č. 36/2005 Z. z. 5d) § 48 zákona č. 36/2005 ...

7.

V § 4 ods. 1 sa suma „4 560 Sk“ nahrádza sumou „151,37 eura“.

8.

V § 4 ods. 3 sa suma „20 440 Sk“ nahrádza sumou „678,49 eura“.

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Napríklad § 49 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a ...

10.

V § 7 ods. 1 písm. a) sa suma „2 470 Sk“ nahrádza sumou „81,99 eura“.

11.

V § 7 ods. 1 písm. b) sa suma „3 050 Sk“ nahrádza sumou „101,25 eura“.

12.

V § 7 ods. 1 písm. c) sa suma „3 240 Sk“ nahrádza sumou „107,55 eura“.

13.

V § 11 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) v čase rozhodovania o nároku na príspevok, o nároku na príplatok k príspevku a o nároku na príspevok ...

14.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Nárok na príplatok k príspevku na druhé dieťa alebo tretie dieťa podľa § 3a nevzniká, ak sa dieťa ...

Čl. II

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Výška prídavku a výška príplatku k prídavku (1) Prídavok je 21,25 eura mesačne. (2) Príplatok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18e znie:

„18e) § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. III

Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a ...

1.

V § 8 ods. 4 sa suma „20 Sk“ nahrádza sumou „0,66 eura“.

2.

V § 13 ods. 1 sa suma „10 000 Sk“ nahrádza sumou „331,93 eura“.

3.

V § 14 ods. 2 sa suma „5 000 Sk“ nahrádza sumou „165,96 eura“.

Čl. IV

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ...

V § 32 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) orgánu štátnej správy na účely potvrdenia o priebehu exekučného konania a o stave exekúcie podľa ...

„3i) § 12 zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. ...

Čl. V

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 2 písm. a) sa suma „5 390 Sk“ nahrádza sumou „178,92 eura“.

2.

V § 2 písm. b) sa suma „3 760 Sk“ nahrádza sumou „124,81 eura“.

3.

V § 2 písm. c) sa suma „2 460 Sk“ nahrádza sumou „81,66 eura“.

4.

V § 5 ods. 3 sa slovo „desaťkoruny“ nahrádza slovom „eurocenty“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore