Všetky konsolidované znenia predpisu 518/1990

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 19.12.1990 účinný od 19.12.1990
MENU
Hore