Zákon Slovenskej národnej rady o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy 518/1990 účinný od 19.12.1990

Platnosť od: 19.12.1990
Účinnosť od: 19.12.1990
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Štátna správa, Miestna štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD14DSEUPPČL0

Zákon Slovenskej národnej rady o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy 518/1990 účinný od 19.12.1990
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 518/1990 s účinnosťou od 19.12.1990

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore