Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 511/2002 účinný od 01.01.2003 do 30.04.2004

Platnosť od: 31.08.2002
Účinnosť od: 01.01.2003
Účinnosť do: 30.04.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daň z pridanej hodnoty

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD6DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 511/2002 účinný od 01.01.2003 do 30.04.2004
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 511/2002 s účinnosťou od 01.01.2003

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore