Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 účinný od 01.05.2021 do 31.05.2021

Platnosť od: 07.05.1976
Účinnosť od: 01.05.2021
Účinnosť do: 31.05.2021
Autor: Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Stavebníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST45JUD464208DS29EUPP56ČL22

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 účinný od 01.05.2021 do 31.05.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 50/1976 s účinnosťou od 01.05.2021 na základe 145/2021

Legislatívny proces k zákonu 145/2021

Neevidujeme žiadne komentáre k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore