Všetky konsolidované znenia predpisu 498/1991

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.1992 účinný od 01.01.1992
MENU
Hore