Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) 498/1991 účinný od 01.01.1992

Platnosť od: 11.12.1991
Účinnosť od: 01.01.1992
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Ťažba, baníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD3DSEUPPČL0

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) 498/1991 účinný od 01.01.1992
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 498/1991 s účinnosťou od 01.01.1992

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore