Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 495/2013 účinný od 01.01.2014 do 30.06.2015

Platnosť od: 31.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Účinnosť do: 30.06.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim, Orgány ochrany práva, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS3EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 495/2013 účinný od 01.01.2014 do 30.06.2015
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 495/2013 s účinnosťou od 01.01.2014

Neevidujeme žiadne komentáre k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore