Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 495/2009 účinný od 01.01.2010

Platnosť od: 02.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Advokácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD15DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 495/2009 účinný od 01.01.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 495/2009 s účinnosťou od 01.01.2010
Načítavam znenie...
MENU
Hore